Etten-Leur in the picture

Het jongerenwerk van Surplus in Etten-Leur organiseerde een zeer inspirerende avond met, vanuit en namens de jongeren.

Filmpremière

Beeld: D66 Etten-Leur

Aanleiding hiervan was de filmpremière van de documentaire “In the picture”. In deze documentaire komen een aantal rolmodellen en jongeren aan het woord over Etten-Leur. Over ondernemen in onze gemeente, over ontwikkeling en de toekomst.

Een documentaire over wat jongeren en jonge ondernemers zelf ervaren in onze gemeente. Mogelijkheden en onmogelijkheden. Een documentaire met hoop maar ook een die ons ontroerde. Eén van thema’s die hieruit naar voren komt is de leegloop van (creatief) Etten-Leur. Een leegloop die ons raakt.

Etten-Leur Connected

Na de première was er een zeer boeiend rondetafelgesprek met jongeren, onze burgemeester en de wethouder Jeugd. Hier bleek nogmaals dat er enorme behoefte bestaat vanuit jongeren voor een serieus ontplooiingscentrum. Een creatieve broedplaats waar talenten worden ontwikkeld. Waar vanuit creativiteit en talentontwikkeling ondernemers geboren kunnen worden.

Echter jongeren zullen nog steeds wegtrekken uit Etten-Leur als er geen betaalbare woonruimte beschikbaar is voor deze doelgroep. Creatieve oplossingen als Tiny Houses moeten er komen, maar zijn zeker geen oplossing voor jongeren. Ook jongeren willen immers een normale plek om te wonen met alle voorzieningen bleek uit de zaal.

Toekomst

Dit zijn thema’s die ons aan het hart gaan. Wij willen een serieuze jongerenplaats waar talent tot ontwikkeling kan komen. Hier kunnen jongeren en jong volwassenen aan hun toekomst werken. Jongerenparticipatie waarbij jongeren ook echt inspraak hebben. Waar ideeën gehoord worden en vanuit mede-eigenaarschap tot groei worden gebracht. En uiteraard betaalbare woningen voor jongeren. Alleen zo houden we Etten-Leur levendig en vitaal, nu en in de toekomst.

Wij zullen de zaadjes die deze avond geplant zijn mee helpen groeien. Rest ons nog het jongerenwerk, jongeren, ambtenaren en de VNG een welgemeend compliment te geven voor de opzet en uitvoer van deze avond. Bekijk vooral zelf de documentaire hieronder.

Beeld: Cuzzo films