Antwoordbrief op schriftelijke vragen over informatieborden

Burger raadslid Erik Vissers schreef namens de fractie in augustus een brief aan het college met vragen over het gebruik van de informatieborden die bij de invalswegen staan. D66 heeft al geruime tijd gezien, dat deze niet meer gebruikt worden.
D66 heeft nu een antwoord gekregen van het college.
Het antwoord op zich is positief, men gaat iets doen. Echter D66 vindt het tijdpad tot half 2023 teleurstellend.

Zie hier de brief die wij stuurden

Zie hier het antwoord van het college

Beeld: Erik Vissers