D66 gaat akkoord met voorbereidingskrediet publiekshal en raadzaal.


D66 kan akkoord gaan met het voorbereidingskrediet voor de aanpassing van de publieksfuncties op de begane grond inclusief het creëren van een nieuwe raadszaal.
D66 vindt het goed dat er een integraal plan is met een nieuwe raadszaal. Door de voorgestelde aanpassingen van de publiekshal met een ingang aan het raadhuisplein, wordt de toegankelijkheid van de gemeente verbeterd en wordt recht gedaan aan ontmoeten en dienstverlening.
Ook het maken van een nieuwe raadszaal op de begane grond is een goed plan. Het wordt een multifunctionele vergaderzaal waar naast de raad ook zowel gemeentelijke diensten als derde gebruik van kunnen maken evenals dat deze zaal ook dienst kan doen voor trouwbijeenkomsten.
 
Een raadszaal is het visitekaartje en dat is op dit moment niet het geval. De hal moet steeds weer ingericht worden voor vergaderingen en de vergaderruimte in het oude raadhuis voldoen ook niet in de visie dat inwoners gastvrij ontvangen worden en op een goede wijze de raadsvergaderingen kunnen bijwonen. Daarnaast mogen de kantinetafels in 104A/B wel eens vervangen worden.
 
Na deze verbouwing is de weg pas vrij voor een afstoting van BVC en De van Gogh Kerk en tevens kan ook het CJG dat nu nog in een gehuurd pand op de Kerkwerve zit straks ook hier onderdak krijgen zodat alle functies bij elkaar zitten (werkplein, gemeentelijke info balies, Loket Elz en CJG) waardoor meer integraal werken wordt gestimuleerd. Dus ook die kosten gaan dan vervallen.
 
Het uiteindelijk financieel plaatje zal veel gunstiger uitpakken en daarmee gaat de gemeente ook geld besparen na de verbouwing.

Beeld: Internet Bode

Erik Vissers deed namens de fractie het woord en gaf helder aan, dat het tijd werd voor de volgende stap, immers een werkgroep is al lange tijd bezig met het samenstellen van wensen en opties.