College heeft antwoord gestuurd op de vragen rond de enquête over dagbesteding

De fractie heeft antwoorden gekregen op de vragen die burgerraadslid Ron Dujardin heeft gesteld over de enquête over dagbesteding voor mensen met geheugenverlies en dementie.
Al eerder heeft de wethouder daarover met Ron een gesprek gehad.
Het is fijn te lezen, dat de uitkomsten van een eerder onderzoek door de seniorenraad worden meegenomen bij de uitkomsten van het onderzoek door de gemeente.
Ook zijn gerustgesteld dat de vragen niet alleen via bode met een qr code of sociale media zijn verspreid, maar ook via brieven aan mensen uit de doelgroep. De respons ziet er goed uit.
D66 is benieuwd naar de uitkomsten en wat het college met de uitkomsten gaat doen.
Lees hier de brief.