Spreektekst fractie D66 nav jaarrekening 2021

Op 4 juli besprak de gemeenteraad van Etten-Leur de jaarrekening 2021. Een jaarrekening die uiteindelijk een positief resultaat opleverde van meer dan 6 miljoen euro.
Dit kwam deels door extra gelden o.a. rond corona van het rijk, maar anderzijds door het doorschuiven van zaken naar dit jaar.
D66 kan dan ook met tevredenheid naar de jaarrekening kijken, maar heeft wel enkele kanttekeningen geplaatst met name waar het wijk en wijkcentra betreft en waar het communicatie betreft.

Infographic gemeente Etten-Leur Beeld: D66 Etten-Leur