D66 en Leefbaar Etten-Leur hebben antwoorden gekregen over aanbesteding maatwerkvoorzienigen en begeleiding WMO
De antwoorden op de vragen die wij samen met Leefbaar Etten-Leur gesteld hebben geven ons weinig voldoening.

Het geeft aan dat deze afdeling van de gemeente weinig op heeft met een kleine groep inwoners die specifieke steun nodig hebben en ook weinig op heeft met een aantal kleine ondernemers die specifieke ondersteuning en begeleiding kunnen leveren. Men geeft zelf aan dat bureaucratie belangrijker is dan mensen.
Iedereen snapt dat wanneer je met onderaannemers werkt dat je zowel minder zicht hebt op de uiteindelijk geleverde kwaliteit alsook, dat er onnodig geld opgaat aan administratieve taken.  
Men wil het niet zien omdat er vastgehouden moet worden aan het uitgangspunt van het verminderen van het aantal aanbieders om het voor de afdeling eenvoudiger te maken. Voor de grote groep is dat zeker ook een oplossing, maar er is niet nagedacht over de voorbeelden die wij ook in de brief hebben aangedragen.
De oplossing is ook nog eens simpel, PGB, maar daar willen ze niet aan. Waarschijnlijk ook te veel gedoe en vraagt ook te veel van de ambtelijke organisatie. Deze aanbesteding is niet meer terug te draaien, maar wat ons betreft hebben niet onze inwoners centraal gestaan bij deze uitvoering, maar de ambtelijke organisatie.
Wij zullen daarom het gebruik van PGB blijven uitdragen en vragen ook aan onze inwoners om ons te melden wanneer dit tegengewerkt wordt.

Lees hier de brief van de gemeente.