Algemene beschouwingen bij begroting 2023 van D66 Etten-Leur


D66 Etten-Leur heeft aandacht gevraagd voor onder andere het volgende:
– Een potje beschikbaar te stellen van €100.000 om sociale initiatieven op te pakken en te ondersteunen met een makkelijk aanvraagproces.
– Het ontwikkelen van een digitaal platform waar een duidelijk overzicht te vinden is van alle regelingen en voorzieningen voor bijvoorbeeld minima.
– Vervolgstappen te zetten in het verduurzamingsproces van woningen, zowel huur als koop.
– Het verkennen van een structurele “Rock XEL, start up, jonge ondernemersplek.”

Deze plannen konden op steun rekenen van de raad en ook het college. Donderdag wordt er verder gedebatteerd over nog openstaande punten.

Lees hier onze volledige inzet.

Carola Groenen - Beeld: Ron Dujardin