In gesprek met de fractie D66 Etten-Leur 20 januari 2022

Beeld: D66 Etten-Leur

Donderdag 20 januari kunt u in gesprek met de fractie D66 Etten-Leur. We bespreken de agenda van de raad. Ook kunt u zelf iets inbrengen.

Agenda:

1.      Opening.
2.      Mededelingen (o.a. fractie en eventueel vanuit bestuur).
3.      Inspreektijd/ openbaar spreekuur voor inwoners en leden.
(U kunt zelf onderwerpen aandragen anders dan de raadscyclus, op die onderwerpen kunt u bij agendapunt 5 uw inbreng geven.)
4.      Verslag “Vertel het de D66fractie” van 2 december 2021
(D66AF-226.211202)
5.      Cyclus raad eindigend op 7 februari 2022.
Raad debatteert 24 januari 2022/ besluit 7 februari 2022
a)       Vaststelling partiële herziening bestemmingsplan buitengebied (Ron)
b)      Spoorlaan 19 kaderstelling voor herontwikkeling (Robert)
c)       Voorbereiding omgevingswet (Carola)
d)      2e bestuursrapportage en begrotingswijziging werkplein (Piet)
e)      Voorstel herziening exploitatieopzetten (Piet)
f)        Kaderstelling huisvesting arbeidsmigranten (Ron)
g)       Startnotie Markt 9 (Robert)
h)      Vaststelling regionaal beleid geweld in afhankelijksheidsrelaties (Carola)
i)        Jaarrapportage handhaving BOA’s (Ron)
j)        Oprichting Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s (Carola)
k)       Initiatief voorstel circulaire economie (Erik)
 
6.      In gesprek met onze kandidaten voor verkiezingen in maart.
7.      Rondvraag.