Initiatiefvoorstel de fiets op één aangenomen door de gemeenteraad

Het initiatiefvoorstel de fiets op één dat onze raadsleden Tom Brouwers en Robin Verleisdonk samen met GroenLinks en PvdA hebben geïnitieerd is vanavond aangenomen door de gemeenteraad.

De fiets op één

In Eindhoven en omgeving is de fiets een belangrijk vervoermiddel. We willen dat de fiets als nummer één vervoermiddel de aandacht krijgt die het verdient.

Dit gezamenlijke initiatiefvoorstel van D66, GroenLinks en PvdA heeft tot doel om het fietsbeleid in de gemeente Eindhoven een extra impuls te geven.

Om die ambitie invulling te geven bevat dit voorstel concrete doelstellingen en een aantal acties om dat doel te halen. Om de acties actueel te houden is het belangrijk om voortaan iedere 4 jaar het fietsbeleid te herijken.

Met het omarmen van de ambities in dit voorstel heeft de gemeenteraad een stevige basis gelegd om de fiets in de komende raadsperiode écht op één te zetten in Eindhoven.