Formatie update

Vier weken geleden ging Eindhoven naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad. D66 heeft vijf zetels in de gemeenteraad en inmiddels zijn onze raadsleden Jorien Migchielsen, Tom Brouwers, Volkan Memiş, Annelies Becker en Chris Dams geïnstalleerd.

Binnenkort zullen ook onze drie commissieleden worden geïnstalleerd, de fractie heeft hiervoor Ellen Hezemans, Odette Rooijmans en Maud Kurvers voorgedragen.

Hoewel we eerlijk gezegd op meer zetels voor D66 hadden gehoopt, zijn we niet ontevreden over de verkiezingsuitslag als geheel: we zien dat de kiezer progressiever, socialer en vóór het klimaat heeft gestemd. Ook zien we dat de gemeenteraad niet verder is gepolariseerd en dat verdere versplintering is uitgebleven. Deze uitslag zorgt ervoor dat de stad bestuurbaar blijft.

De verkiezingsuitslag, met een opkomst van krap 42%, laat wel andere uitdagingen zien: voelen Eindhovenaren zich niet gehoord? Nemen we hen onvoldoende mee in de besluitvorming? Zijn we als lokale politiek zichtbaar genoeg geweest? Weten inwoners niet waar de gemeenteraad over gaat? Of namen corona en de oorlog in Oekraïne de overhand in de media? Op deze vragen komt wellicht geen eenduidig antwoord maar als D66 zullen wij de komende vier jaar blijvend moeten investeren in contacten met de stad en in beleid dat werkt voor alle Eindhovenaren. We hopen het enthousiasme van de campagne vast te kunnen houden en dat velen van jullie ons hierbij willen helpen. Mocht je iets willen bijdragen aan D66 Eindhoven, op wat voor manier dan ook, neem dan contact op het met afdelingsbestuur via [email protected]!

Voor de hele raad ligt de opgave om tot een akkoord te komen dat recht doet aan de verkiezingsuitslag, de verhoudingen in de nieuwe raad en de uitdagingen waar onze stad voor staat. Om tot een nieuw stadsbestuur te komen moet er een meerderheid gevonden worden van minimaal 23 zetels in de gemeenteraad die, als nieuwe coalitie, het college van burgemeester en wethouders gaan samenstellen. De grootste partij, GroenLinks, heeft Mario Jacobs (dijkgraaf van waterschap Aa en Maas) gevraagd om als informateur in gesprek te gaan met alle partijen in de raad en te komen met een advies voor een nieuwe coalitie. Vorige week donderdag kwam de informateur met zijn advies waarbij hij recht probeerde te doen aan de progressieve, sociale en klimaatstem en ook aan de bestuurbaarheid van de stad. Hij adviseerde daarin om het verdere formatieproces te gaan vervolgen met de partijen GroenLinks, CDA, PvdA en D66, die in totaal 25 zetels hebben.

Dit advies hebben wij met een positieve, frisse blik ontvangen en we hebben er binnen de fractie, maar ook met de andere voorgestelde partijen, goed over gesproken. D66 heeft de afgelopen raadsperiode als constructieve oppositiepartij gewerkt en op die manier ook de verantwoordelijkheid voor de stad Eindhoven genomen. Dit wordt gezien en gewaardeerd door de andere partijen, waardoor wij als serieuze samenwerkingspartner worden gezien en waardoor ons na 4 jaar weer een plaats aan de coalitietafel wordt gegund. In combinatie met de gevoerde gesprekken met de informateur en de andere partijen, gaan we daarom verder in gesprek met GroenLinks, CDA, PvdA over het coalitieakkoord en het te vormen stadsbestuur. Als leden kunnen jullie de fractie erop vertrouwen dat het D66-geluid goed tot zijn recht zal gaan komen.

Vanuit de fractie gaan we, daar waar het proces en de inhoud dat toelaten, jou als lid op de hoogte houden van ontwikkelingen uit de fractie. Mocht je nog ideeën, suggesties of aanmoedigingen hebben: schroom niet om contact met ons op te nemen.

Hartelijke groet,

Jorien Migchielsen
Fractievoorzitter D66 Eindhoven