D66 strijdt voor een Eindhoven zonder straatintimidatie

Naar aanleiding van een aantal gesprekken met studenten in Eindhoven, viel het raadslid Annelies Becker op dat straatintimidatie een terugkerend thema was. Locatie, leeftijd en tijdstip leek weinig uit te maken. Het zit grondig geworteld in onze samenleving. En vooral de zuchtende zinnen ‘Het hoort er nu eenmaal bij’, die zinnen bleven knagen bij ons raadslid.

Veiligheid

Veiligheid zit in de portefeuille van fractievoorzitter Jorien Migchielsen, maar Jorien gaf Annelies alle ruimte om hier veelal achter te schermen aan te werken. Zo begonnen in de zomer van 2022 al de eerste gesprekken met studenten en met collega’s uit andere steden. Tijdens het verzamelen van alle informatie vielen er een aantal dingen op. Uit de cijfers van onder andere het CBS en gemeentelijke enquêtes blijkt dat het gaat om een hele grote groep mensen die hier last van heeft. Het gaat niet om een kleine groepje, de uitzondering. Nee, zeventig procent van de jonge vrouwen heeft hier mee te maken.

Cijfers van het CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2022/straatintimidatie-van-jongeren?onepage=true

Beleid

Het andere punt dat opviel was het gebrek aan beleid. Utrecht en Rotterdam werken met de STOP-app en dat bood een beetje hoop. Maar verder was er weinig te vinden. Veelal cijfers en artikelen over de schokkende aantallen en schrijnende voorbeelden.
 
De standvastigheid van Annelies groeide met de dag en het onderzoek vertaalde zich in een motie met drie punten:
1. Er moet ook in Eindhoven een STOP-app komen, waar mensen anoniem melding kunnen maken van een voorval van straatintimidatie. Hierbij hoort een bewustwordingscampagne van zowel het probleem als het bestaan van de app.
2. Op de website van de gemeente wordt er een pagina ingericht met informatie en de stappen die je kunt zetten wanneer je hiermee te maken krijgt.
3. Opname van straatintimidatie in de Algemene Plaatselijke Verordening zodat er aangifte kan worden gedaan.
 
Burgemeester Dijsselbloem heeft natuurlijk de portefeuille veiligheid en stond meer dan open voor een vergadering om het hierover te hebben. De burgemeester vertelde tijdens een van de afspraken dat er een nieuw beleidskader veiligheid komt en hij graag de motie daar al in mee wilde nemen. De eerste twee punten werden volledig opgenomen en Annelies werd uitvoerig bedankt voor al haar harde werk. Het laatste punt wil de burgemeester graag nog voor de zomer een sessie over organiseren om dan met de hele gemeenteraad daar het gesprek over met elkaar te voeren.

APV

Maar standvastig als dat ze is, ze wilde ook het laatste punt zo goed mogelijk voor elkaar krijgen. Dus toen het nieuwe beleidskader werd gepresenteerd, diende Annelies toch nog een motie in om de opname van straatintimidatie in de APV te bewerkstelligen. Omdat dit juridisch best moeilijk ligt en daardoor de handhaving ook moeilijk wordt, moet dit haarfijn worden uitgezocht wat wel en niet kan. En dat was precies de motie, om dit voorafgaand aan het gesprek dit uit te zoeken, zodat we nog voor de zomer weer een volgende stap kunnen zetten.
 
Want die stappen zijn allemaal nodig om uiteindelijk in een Eindhoven te wonen waar straatintimidatie niet meer voorkomt.