D66 bestuurders bekend

De formatie in Eindhoven komt tot een afronding, en het nieuwe college van B&W staat in de startblokken. De D66-fractie is blij om na 4 jaar oppositie weer in de coalitie te mogen plaatsnemen. Het collegeteam van GroenLinks, CDA, PvdA en D66 zal bestaan uit de burgemeester, zeven wethouders en twee stadsgezanten.

D66 mag een wethouder en een stadsgezant leveren. Eerder werd bekend dat Monique Esselbrugge wethouderskandidaat is voor D66 Eindhoven. In aanvulling op Monique Esselbrugge zal nu Janneke van Kessel voorgedragen worden als kandidaat voor stadsgezant. De stadsgezanten zijn bedoeld om een doorbraak of versnelling voor elkaar te krijgen op complex, maatschappelijke opgaven die belangrijk zijn voor de stad, en die vragen om aandacht en focus. Bestuurlijk gezien valt de stadsgezant binnen de portefeuille van de D66-wethouder in het college.

De portefeuille van onze stadsgezant Janneke van Kessel wordt “Brainport voor iedereen”. Daarnaast gaat ze ook aan de slag met inwonersparticipatie. De portefeuille van onze wethouder Monique Esselbrugge is ook bekend. Zij krijgt de portefeuille “Hoger- en beroepsonderwijs, mobiliteit, binnenstad en Design District”. Hieronder valt: mobiliteit en bereikbaarheid (inclusief Eindhoven Airport), arbeidsmarkt, onderwijs MBO/HBO/WO, binnenstadseconomie en centrumontwikkeling, Design District, toerisme en vrije tijd, citymarketing en evenementen. Daarnaast is ze ook politiek verantwoordelijk voor inwonersparticipatie en Brede Welvaart / Brainport voor iedereen.

Jorien Migchielsen, fractievoorzitter en lijsttrekker: “We zijn blij dat beide D66-bestuurders een portefeuille hebben op voor D66 belangrijke onderwerpen. Met de functie van stadsgezant krijgen we de unieke kans om heel gericht te gaan werken aan een specifieke opgave in onze stad. We zijn dan ook ontzettend blij dat we Janneke van Kessel mogen voordragen om aan de slag te laten gaan op de dossiers ‘Brainport voor iedereen’ en inwonersparticipatie. Rondom kansenlijkgelijkheid én democratisering liggen genoeg uitdagingen en ik heb het volle vertrouwen dat Janneke hier grote stappen op zal kunnen gaan zetten.’’

Over Janneke van Kessel

Janneke van Kessel is momenteel vicefractievoorzitter en secretaris voor D66 in de Provinciale Staten van de Provincie Noord-Brabant. Ze heeft zich de afgelopen jaren ingezet om onze provincie klaar te maken om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Hiervoor heeft ze in het steeds meer verharde debat een constructief en wetenschappelijk onderbouwd tegengeluid laten horen. Janneke woont met haar gezin in Cranendonck.

Janneke van Kessel - Beeld: D66


Eindhoven is haar niet onbekend aangezien ze is opgegroeid onder de rook van Eindhoven en ook haar middelbare schooltijd (op het Augustinium) in de stad heeft doorgebracht. Tevens heeft ze bij verschillende organisaties in Eindhoven gewerkt. “Eindhoven barst van de echte Brabantse gezelligheid met een bruisende binnenstad en een unieke koppositie in design, technologie en innovatie. Ik heb enorm veel zin om me in te zetten en ervoor te zorgen dat de enorme economische groei die de stad doormaakt, ook door iedereen in de stad gezien en gevoeld kan worden.“

Brainport voor iedereen

Niet alle Eindhovenaren ervaren het succes van onze stad. Om dit te verbeteren, moeten we anders omgaan met welvaart, welzijn, groei en gelijke kansen. Die verantwoordelijkheid dragen we samen met onze Eindhovense maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. Het wordt tijd om hier versnelling op aan te brengen, zodat iedereen deelt in het succes van Brainport. Janneke gaat zich met de Sociale Brainport Agenda inzetten voor meer kansengelijkheid en brede welvaart in Eindhoven. We moeten zorgen dat inwoners een stevige stem hebben in de ontwikkeling van de stad. De samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven breiden we uit met maatschappelijke organisaties en er wordt gezocht naar nieuwe ideeën en creatieve vormen om inwoners beter te betrekken bij beleids- en besluitvorming.