Janneke van Kessel

Janneke van Kessel
stelt zicht voor

Janneke van Kessel - Beeld: Gemeente Eindhoven

Janneke van Kessel is stadsgezant Brainport voor iedereen en Inwonersparticipatie.

  • Cranendonck
  • Zij/haar

De functie van stadsgezant heeft als doel om – op bestuurlijk niveau – een doorbraak of versnelling voor elkaar te krijgen op complexe maatschappelijke opgaven die erg belangrijk zijn voor de samenleving in onze stad en die vragen om extra aandacht en focus.

Niet alle Eindhovenaren ervaren het succes van onze stad. Om dit te verbeteren moeten we anders omgaan met welvaart, welzijn, groei en gelijke kansen. Die verantwoordelijkheid dragen we samen met onze Eindhovense maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. Het wordt tijd om hier versnelling op aan te brengen, zodat iedereen deelt in het succes van Brainport. Janneke gaat zich met de Sociale Brainport Agenda inzetten voor meer kansengelijkheid en brede welvaart in Eindhoven.

We moeten zorgen dat inwoners een stevige stem hebben in de ontwikkeling van de stad. De samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven breiden we uit met maatschappelijke organisaties en er wordt gezocht naar nieuwe ideeën en creatieve vormen om inwoners beter te betrekken bij beleids- en besluitvorming.

De functie van stadsgezant valt bestuurlijk binnen de portefeuille van D66-wethouder Monique Esselbruggein het college

Bestuurlijk gezien vallen de portefeuilles van stadsgezant Janneke van Kessel in het college onder de verantwoordelijkheid van D66-wethouder Monique Esselbrugge.