Autovrije Kruisstraat als uitgangspunt

De Kruisstraat is een fietsstraat, maar veel fietsers ervaren dat anders. Het doorgaand autoverkeer op de Kruisstraat zorgt regelmatig voor onveilige situaties. D66 vroeg samen met PvdA, GL, SP en 50Plus het college om de Kruisstraat af te sluiten voor doorgaand autoverkeer.

De wethouder heeft toegezegd dat bij de herinrichting de straat niet meer toegankelijk is voor doorgaand autoverkeer. Een belangrijke eerste stap! Wat D66 betreft wordt de Kruisstraat in de toekomst nog meer een straat met ruimte voor verblijf en ontmoeting waar fietsers en voetgangers op 1 staan, daarom dienden wij samen de onderstaande motie in: