Algemene afdelingsvergadering

Beeld: D66 Eindhoven

Om het reilen en zeilen binnen onze afdeling te bespreken is er in september weer een algemene afdelingsvergadering.
Tijdens deze AAV zullen we ook stilstaan bij de fusie van de afdelingen van Zuidoost-Brabant en stemmen over een intentieverklaring om als Eindhoven in deze afdeling op te gaan.
Daarnaast is dit het moment voor leden om kritische vragen te stellen en mee te denken over de richting van D66 Eindhoven.

Locatie & tijd

De exacte datum van de AAV zal spoedig volgen!

De AAV is in Pand-P te Eindhoven. Inloop is vanaf 19.45uur en de vergadering zal om stopt 20.00uur aanvangen. We verwachten rond 22.00uur klaar te zijn, waarna er nog tijd is om na te praten aan de bar.

Fusie Zuidoost-Brabant

In onze regio kampen meerdere afdeling met grote problemen. Zo hebben de afdelingen Kempen, Dommelvallei en Gemert-Bakel na lang zoeken nog steeds geen bestuur, waardoor dit nu noodgedwongen opvangen wordt door het regiobestuur. Hierdoor dreigt D66 in veel gemeentes niet meer mee te kunnen doen met de gemeenteraadsverkiezingen.

Daarnaast is er op het vorige landelijke congres een motie aangenomen dat het landelijk bestuur gaat onderzoeken hoe de vereniging opnieuw vorm te geven, omdat veel regio’s in Nederland met deze zelfde problemen zitten.

Als laatste merken we ook dat er in de regio een sterke behoefte leeft om zowel op organisatorisch als politiek vlak beter samen te werken. Het aantrekken van nieuwe leden, het binden van het bestaande ledenbestand en vooral het activeren van leden een uitdaging is voor alle afdelingen.  
 
Dit alles zorgt voor een noodzaak tot reorganisatie en het is beter dat zelf te regelen dan dat het vanuit landelijk wordt opgedragen. Daarom is er de afgelopen tijd veel gesproken met alle partijen om tot een goed plan te komen. In het kort betekent dat dat het plan is om alle afdelingen in Zuidoost-Brabant te fuseren. Vanwege de hoge nood bij onze buurafdelingen en de snel naderende voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026, is het plan om de reorganisatie eind dit jaar te realiseren.
 
Als jullie bestuur hebben wij ook deelgenomen aan de gesprekken. Wij vinden het belangrijk dat ook de connectie met de lokale politiek en leden gewaarborgd blijft. Er zal voor het stedelijk gebied Eindhoven een bestuurscommissie aanblijven die zich hiervoor zal inzetten. In de praktijk zal het voor ons dus vooral betekenen dat de administratieve taken regionaal worden opgepakt, zodat wij ons kunnen focussen op activiteiten en de verbinding met de lokale politiek.
 
Het volledig uitgewerkte plan vind je hier, lees dit goed door voor de AAV.

Agenda

De agenda volgt snel.

De eerste keer naar een evenement van D66 Eindhoven?

Ben je een nieuw lid, of ga je voor het eerst naar een D66 Eindhoven activiteit en wil je graag dat iemand je wegwijs maakt? Geen probleem! Iemand van het bestuur zal je met plezier rondleiden en introduceren bij onze leden. Geef je op via dit formulier.

Updates via Whatsapp?

Wil je ook via Whatsapp nieuws en updates over afdelingsactiviteiten ontvangen? Stuur dan een mailtje naar [email protected] om lid te worden van onze Whatsapp Community.

Toegankelijkheid

D66 Eindhoven is er voor iedereen. Heb jij speciale hulpmiddelen nodig om deze activiteit bij te kunnen wonen of zijn er andere zaken om rekening mee te houden? Laat het ons dan weten via de mail.