Vraag over verkeersbesluit Norgervaart

Tijdens de commissievergadering omgevingsbeleid van 8 september 2021 over de te hanteren maximale snelheid langs de Norgervaart tussen afslag Veenhuizen en Assen werd door aanwonenden gepleit voor een maximum snelheid van 60 km per uur.

Wanneer bespreken we
het geactualiseerde verkeersbesluit?

Ook tijdens de discussie in de Staten stonden veel partijen hier wel willend tegenover.
Door de Gedeputeerde is toen aangegeven dat dit problemen kan conflicteren met het huidige verkeersbesluit.

De Gedeputeerde heeft toen toegezegd dat we nog deze Statenperiode een geactualiseerde verkeersbesluit zouden gaan bespreken in de Staten.

  • Kan de gedeputeerde aangeven wanneer het geactualiseerde verkeersbesluit naar de Staten wordt gezonden?