Onderzoek juridische context bollenteelt / gewasbeschermings-middelen

Diverse debatten over de bollenteelt of specifieker het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt hebben we gevoerd.
D66 heeft altijd gepleit voor het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vanwege de effecten op de volksgezondheid, de leefomgeving, natuur, bodem en waterkwaliteit. Onze zorgen werden soms gedeeld maar de discussies werden gedomineerd over wat niet zou kunnen.

We hebben nu het rapport van Bout advocaten over wat WEL kan!
(dank aan de griffier voor de bijdrage aan dit proces)
We hebben ook gezien dat er bij elk debat weer een nieuwe groep inwoners hun zorgen kwam uiten.

De inwoners van de gemeente Westerveld, die zich verenigd hebben in meten=weten. Vervolgens werd er ingesproken door inwoners, verenigd in een werkgroep uit de gemeente Midden-Drenthe. Recent hebben we brieven ontvangen van inwoners uit Eesergroen gemeente Borger-Odoorn, en vandaag komt daar Coevorden bij met inspraak tijdens de commissievergadering en daarnaast de overhandiging van handtekeningen namens ruim 150 inwoners uit de gemeente Coevorden.

Wij zijn ook al benaderd door bezorgde inwoners uit Aa en Hunze.
Inwoners die zich ernstig zorgen maken, zich niet gehoord voelen, uit onmacht verenigen en een overheid die mediators, onderzoeken, gesprekstafels en kleinschalige projecten heeft gestart met wisselend succes. 

Laten we NU, met het geleverde rapport het debat voeren wat WEL kan. Laten we NU onze bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen en laten we onze politieke wil laten zien ter bescherming van onze inwoners en daadwerkelijk invulling geven aan een gezonde Drentse leefomgeving met een schone bodem en schoon water.

Nadere onderzoeken

Wij hebben samen met Groen Links, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren en de Socialistische Partij het rapport geagendeerd en de vragen gesteld, zoals net verwoord zijn.
Voor D66 is het vanzelfsprekend dat we nu al beginnen met de vereiste nadere onderzoeken ter voorbereiding van de nieuwe omgevingswet.

Als de politieke én bestuurlijke wil er is kunnen er ook op korte termijn keuzes gemaakt worden.
Voor het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen pleiten wij ervoor om per direct vanuit het al tot onze beschikking staande instrumentarium in te grijpen en daar waar mogelijk teelt en spuitvrije zones instellen.

Tijden van droogte

Daarnaast vindt D66 het onacceptabel dat in tijden van droogte de sierteelt mag blijven beregenen in tegenstelling tot de voedselteelt. D66 kiest er, in de belangenafweging voor om onze Drentse landbouwgrond allereerst te gebruiken voor voedselteelt in plaats van bollenteelt!