Actualisatie/slotwijziging (14e wijziging van de begroting 2022)

De actualisatie van de begroting en de doorgevoerde wijzigingen zijn vooral technisch van aard en vloeien over het algemeen voort uit beleid wat is besproken en aangenomen in deze Staten.

Wat D66 wel opvalt dat er weer grote bedragen (€33.000.000) worden overgeheveld naar 2023 en volgende jaren.

  • Wij vragen ons wel af of de overhevelingen allemaal noodzakelijk zijn en of daar reeds aangegane verplichtingen tegenover staan of dat het posten betreft uit de begroting 2022 die niet gebruikt zijn en voor het gemak worden doorgeschoven?
  • Als dat laatste het geval is dan is het de vraag of die gelden niet thuishoren in de reeds vastgestelde begroting 2023 en nu in 2022 dienen komen vrij te vallen?
  • Kan de gedeputeerde de overhevelingen toelichten en aangeven wat de noodzaak is van deze overhevelingen?