Aanpak verkeersplein Gieten en N34

De gedeeltelijke verdubbeling van de N34 en aanpak rotonde Gieten is een onderwerp dat erg leeft hier in de Staten en bij de inwoners in Geopark de Hondsrug en natuurorganisaties.

De N34 leeft onder de Drentse bewoners

Dat dit leeft blijkt ook blijkt uit de brieven van natuur en milieufederatie Drenthe, de heer en mevrouw Kessen, Groep Borger-Odoorn, Groep N34 Gasselte en de insprekers (de heer van Zomeren namens Groep N34 Gasselte e.o. en de heer Kessen, op persoonlijke titel).

In elke brief lezen wij en van elke inspreker horen wij, dat de aanpak van de rotonde Gieten een goede zaak is en dat dit met voorrang dient te gebeuren.

Volgens D66 is er in de Staten van Drenthe ook geen twijfel dat de aanpak van het knooppunt Gieten noodzakelijk is.

Amendement over aparte aanpak knooppunt Gieten

Wij hebben met ons amendement “Nota Reikwijdte en Detailniveau gedeeltelijke verdubbeling N34” het MER-onderzoek laten aanpassen met de toevoeging “de aanpak knooppunt Gieten als losstaande alternatieven toe te voegen”.

Dit amendement is door gedeputeerde Bijl overgenomen en is opgenomen in het besluit.

In deze Staten en bij natuur en milieufederatie Drenthe, Het Drents Landschap, Natuurmonumenten en de inwoners van Drenthe is iedereen erover eens dat de aanpak van het knooppunt Gieten noodzakelijk is en dit ook op korte termijn dient te gebeuren.
En als je naar de problemen van de verkeersdoorstroming en aantal ongevallen op de N34 kijkt, blijkt dat het knooppunt Gieten ver weg het grootste knelpunt is en wat D66 betreft prioriteit dient te krijgen in de aanpak.

Koppel besluitvorming Knooppunt Gieten los!

D66 stelt dan ook voor om de besluitvorming over de aanpak van het knooppunt Gieten los te gaan koppelen van de gedeeltelijke verdubbeling N34.

  • D66 Drenthe heeft de andere partijen én de gedeputeerde gevraagd of ze dit voorstel steunen.