Unanieme steun van de raad voor maatregelen tegen armoede

D66 heeft net als de rest van de raad ingestemd met een pakket van maatregelen tegen armoede in Diemen. Dit is een breed pakket dat echt effect kan hebben. Dankzij D66 zijn er twee maatregelen aan toegevoegd: een hogere giftengrens voor inwoners in en bijstand en een onderzoek naar een noodhulppfonds.

Armoede in Diemen

De stijgende inflatie en hoge energiekosten raken ook veel inwoners in Diemen. Mensen in de bijstand krijgen het nog lastiger, maar ook inwoners die het tot nu toe goed konden redden, komen in de problemen.

Voor ons ligt een mooi pakket aan maatregelen dat snel verlichting gaat brengen aan inwoners die geraakt worden door hoge inflatie en snel stijgende energieprijzen

Sarie Muijs, raadslid D66 (woordvoerder armoede)

De steunimpuls

De steunimpuls van de coalitie is een breed pakket aan maatregelen. Zo wordt de energietoeslag toegekend aan iedereen die na het betalen van zijn huur/hypotheek en energierekening te weinig geld overhoudt. Daarmee is het de ruimste toekenning van de energietoeslag in Nederland. Ook komt er een crisis-fixteam dat al op zeer korte termijn huizen gaat isoleren. D66 kon daarom met veel enthousiasme instemmen met de steunimpuls.

Giftengrens

Dankzij vragen van D66 is ook het verhogen van de giftengrens voor inwoners in de bijstand onderdeel van de steunimpuls. De giftengrens gaat in 2023 omhoog van €1200 naar €1800. Dat betekent dat inwoners met een bijstandsuitkering een gift van bijvoorbeeld vrienden of falmilie kunnen ontvangen zonder dat zij gekort worden op hun uitkering. Dat geeft een aantal mensen hopelijk iets meer lucht.

Noodhulpfonds

Dankzij eerdere vragen van D66 komt er ook een onderzoek naar een Noodhulpfonds in Diemen. Hier kunnen inwoners in acute nood aanspraak op maken, bijvoorbeeld als zij geen geld hebben voor boodschappen of om naar de tandarts te gaan.

Stadspas

D66 heeft nog twijfels over het gelijk trekken van de Diemense en de Amsterdamse Stadspas. Dit zou betekenen dat de inwoners van Diemen meer leuke uitjes in Amsterdam kunnen doen. Maar dat kost ook erg veel geld. Waarschijnlijk wel €830 per persoon. Wij vragen ons af of dit de meest effectieve manier is om onze inwoners te ondersteunen. Gelukkig heeft de wethouder naar aanleiding van onze vragen toegezegd om ook naar alternatieven te kijken. We kijken uit naar het debat hierover in januari.

Motie kledingbonnen

Een van de mogelijkheid die de Stadspas biedt zijn kledingbonnen voor kinderen. Hierdoor kunnen ouders met een kleine portemonnee toch goede kleding voor hun kinderen aanschaffen. Het college wilde dit meenemen bij het invoeren van de Stadspas. Ook als die wordt ingevoerd zou dat pas na de zomer zijn. Dat vonden wij en veel andere raadsleden te laat. Voor D66 is het ook van belang om te kijken of het introduceren van losse kledingbonnen goedkoper kan zijn dan kledingbonnen via de Stadspas. Daarom heeft D66 de motie om al eerder te starten met kledingbonnen mede-ondertekend. Deze motie werd raadsbreed gesteund.