Diemen toegetreden tot de Gelijke Kansen Alliantie

Kansengelijkheid is één van de belangrijkste speerpunten van D66 Diemen. We zijn dan ook heel blij dat Diemen is toegetreden tot de Gelijke Kansen Alliantie, een programma van de rijksoverheid dat kansengelijkheid in het onderwijs verbeterd.

Gelijke Kansen Alliantie

In Diemen werken scholen, maatschappelijke partners en de gemeente samen om de kansengelijkheid te verbeteren. Met de toetreding tot de Gelijke Kansen Alliantie kunnen we ons daar nog meer voor inzetten.

Het schoolbestuur van Florente als penvoerder een subsidie gekregen van het Rijk om met de andere Diemense scholen, een aantal projecten uit te voeren. De overige projecten worden gefinancierd door de gemeente.

Wat gaan we doen?

In Diemen werd al hard gewerkt aan kansengelijkheid. Bijvoorbeeld met het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, het Nationaal Programma Onderwijs en de nota diversiteit en inclusie.

Met de Gelijke Kansen Alliantie Agenda komen bestaande en nieuwe projecten bij elkaar:

  • Sport connecting us: ouders krijgen trainingen om hun kinderen beter te ondersteunen en motiveren bij de schoolloopbaan. De trainingen worden gegeven door Serdar Gözübüyük, een bekende voetbalscheidsrechter.
  • Spelinloop: Een voorbeeld van een bestaand project is de spelinlopen die worden gehouden in Diemen. Daar kunnen ouders onder begeleiding van een pedagoog met spel, muziek, creatieve activiteiten, sport en bewegen de ontwikkeling van hun kind te stimuleren. Ook kunnen ouders met elkaar in gesprek gaan.

De agenda wordt continu aangevuld en verbeterd. We blijven de komende jaren de kansengelijkheid in Diemen verbeteren!

Belofte uit het verkiezingsprogramma

Met de toetreding tot de Gelijke Kansen Alliantie maakt D66 ook een belofte uit ons verkiezingsprogramma waar. Voor D66 is kansengelijkheid, in het bijzonder in het onderwijs, een heel belangrijk speerpunt. Met de handtekening van onderwijswethouder Jeroen Klaasse onder deze alliantie is echte kansengelijkheid weer een stapje dichterbij gekomen.