Fractieopvolger?

Iedere week schrijft een raadslid een column in het DiemerNieuws. In januari was Francus aan de beurt. Hij schreef over ‘Fractieopvolger?’

Column

Fractieopvolger? Wat is dat nou? Toen ik zo’n 12 jaar geleden zocht naar hoe ik een steentje bij kon dragen aan ons mooie dorp, had ik er nog nooit van gehoord.

Dus als je ook wilt bijdragen denk dan ook eens aan het fractieopvolgerschap.

Francus Simonetti

Ik werd lid van een lokale partij, in dit geval D66 en begon mij in de politiek van ons dorp te verdiepen. Ik werkte mee aan het lokale verkiezingsprogramma en stelde mij verkiesbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. We werden gekozen en kwamen na de verkiezingen met twee mensen in de gemeenteraad. Ik stond zelf niet hoog genoeg op de lijst, maar mij werd toen gevraagd fractieopvolger te worden. Zo openbaarde bij mij de wondere wereld van het fractieopvolgerschap.

De gemeenteraad bestaat uit individueel gekozen burgers die raadsleden worden genoemd en die voor ons belangrijke keuzes maken in het welzijn van ons allen. Deze raadsleden zijn georganiseerd in een fractie met een naar, veelal de partijnaam waarvoor ze gekozen zijn. Zij zijn niet de partij, opereren onafhankelijk. Elke fractie kan in Diemen een fractieopvolger aanstellen en tegenwoordig zelfs twee.

Een fractieopvolger heeft niet dezelfde rechten en plichten als een raadslid, maar het komt wel in de buurt. Een fractieopvolger wordt ook beëdigd en verkrijgt daarmee zijn rechten en plichten.

Tijdens gemeenteraadsvergaderingen waar gestemd wordt, zitten fractieopvolgers niet aan tafel en hebben ze geen spreekrecht. Echter tijdens commissievergaderingen of informatieve vergaderingen waar onderwerpen uitgediept worden, hebben ze spreekrecht. Ze zitten aan tafel en nemen actief deel aan de beeldvorming en in te nemen standpunten. Fractieopvolgers mogen zelf geen schriftelijke raadsvragen stellen.

Fractieopvolgers zijn dus eigenlijk actieve burgers die op een afstandje van de gemeenteraad in de luwte betrokken zijn bij de Diemense politiek. Dus als je ook wilt bijdragen, denk dan ook eens aan het fractieopvolgerschap.

Beeld: DiemerNieuws