Onderwijs in Den Helder

Goed onderwijs is een grondrecht! De gemeente heeft stappen gezet in de juiste richting bij de huisvesting en het faciliteren van het onderwijs. Het blijft echter een grote uitdaging om iedereen een eerlijke en gelijke kans te bieden.
Aandacht blijft nodig voor versterking van kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie en onderwijs. 

Gelijke kansen

D66 Den Helder zet zich in voor gelijke kansen door lokaal budget vrij te maken voor:

 • Ondersteuning bij het bieden van een rijke schooldag waarin voor elk kind ruimte is voor het  stimuleren van talent en wegwerken van achterstand. Alle kinderen krijgen op school een gezonde lunch. Sport en cultuur zijn pijlers in het lesprogramma.
 • Het weghalen bij leerkrachten van taken die niets met lesgeven te maken hebben en deze door andere instanties te laten uitvoeren. Hierdoor kan de leerkracht zich volledig richten op de lessen en de leerlingen.
   
 • Met bedrijven in gesprek te gaan om het aanbod van stageplaatsen te verbeteren.
   
 • Het ondersteunen van jongeren bij het zoeken van een opleiding of baan.
   
 • Het toegankelijk maken van zwemonderwijs voor elk kind. Een zwemdiploma geldt in Den Helder als startkwalificatie. 
   
 • Om- of bijscholing om kansrijkheid op de arbeidsmarkt te vergroten voor diegenen die eerder in het onderwijs niet echt tot ontplooiing gekomen zijn.