De gemeente krijgt een actieve rol bij het bewaken van dierenwelzijn

“De beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren”, zei een wijs man ooit. D66 Den Helder vindt dat de gemeente een actieve rol heeft in het bewaken van het welzijn van zowel huis- en hobbydieren als dieren in de vrije natuur.

Visie dierenwelzijn

D66 Den Helder verwacht van de verantwoordelijke wethouder een proactief beleid op het gebied van dierenwelzijn, daarnaast dient er voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar te zijn om dit beleid succesvol uit te voeren. De huidige “visie dierenwelzijn” stamt alweer uit 2016 en het bijbehorende uitvoeringsplan liep af in 2019, hoogste tijd om visie en plan te evalueren en te actualiseren!

Dierenorganisaties betrekken bij het beleid

Er is binnen onze gemeentegrenzen enorm veel expertise op het gebied van dierenwelzijn aanwezig, zowel bij professionals als vrijwilligers die zich iedere dag weer met enorm veel enthousiasme en liefde inzetten voor het welzijn van de dieren. Organisaties zoals ’t Schuthok, Dierenambulance, Vogelasiel en dierenartsen hebben de kennis en ervaring waarvan de gemeente slim gebruik zou moeten maken, deze organisaties zouden dan ook actief betrokken moeten zijn bij het opstellen en uitvoeren van beleid.

Serieus invulling geven aan dierenwelzijn

Het hebben van een nieuwe geactualiseerde “visie dierenwelzijn” is niet het ultieme doel voor D66 Den Helder maar slechts het begin om de komende jaren het onderwerp dierenwelzijn serieus invulling te geven.
“Dierenwelzijn” is voor D66 Den Helder geen onderwerp enkel en alleen voor de verkiezingen, maar dient op een volwassen en duurzame wijze in het lokale bestuur geborgd te zijn.

Genoemde dierenwelzijnsorganisaties zullen dus niet alleen betrokken moeten worden bij het opstellen van het beleid maar ook gesprekspartner zijn tijdens de gehele periode van uitvoering. De verantwoordelijk wethouder en beleidsambtenaar zullen regulier overleg moeten voeren met deze organisaties, op die manier is het ook mogelijk om altijd direct in te spelen op actuele issues.

Aandachtspunten
Dierenwelzijn

Een aantal issues rondom dierenwelzijn die op dit moment actueel zijn en aandacht verdienen:

·         Een tekort aan medische zorg (dierenartsen)
In het bijzonder buiten normale uren en/of in geval van spoed. Het lokale bestuur zal dit probleem niet direct zelf kunnen oplossen, maar kan wel haar contacten in de regio en met de landelijke politiek inzetten. Ook zou gekeken kunnen worden naar het aantrekkelijk maken van het vestigen in Den Helder voor dierenartsen.

·         De veelal hoge kosten voor medische zorg
eigenaren van huisdieren worden hier soms onverwacht mee geconfronteerd wat in enkele trieste gevallen zelfs leidt tot afstand moeten doen van het huisdier. Hiervoor valt te denken aan een gemeentelijk steunfonds, waaruit onder voorwaarden deze kosten vergoed kunnen worden. Een ziek huisdier naar het asiel moeten brengen is immers verplaatsen van het probleem i.p.v. oplossen.

·         Bijtincidenten en de registratie hiervan
Zodat opvolging door o.a. de politie effectief mogelijk wordt. Liever nog zetten wij in op preventie door o.a. goede voorlichting en toezicht op fokken en aanschaf van “risico” honden. Ieder bijtincident is er één teveel, voorkomen is beter dan genezen.

·         In het algemeen is voorlichting en educatie op het gebied van dierenwelzijn erg belangrijk
Hierop zullen dan ook concreet acties uitgezet moeten worden in samenwerking met de dierenwelzijnsorganisaties en o.a. scholen en De Helderse Vallei.

Maatschappelijke rol

D66 Den Helder vindt het vanzelfsprekend dat de dierenwelzijnsorganisaties een fatsoenlijke vergoeding ontvangen van de gemeente voor de diensten die zij leveren, veelal vanuit wettelijke verplichtingen.
Daarnaast vervullen deze organisatie ook nog een grote maatschappelijke rol, ook hierin zal de gemeente haar verantwoordelijkheid dienen te nemen als het gaat om bieden van steun.

Conclusie

Dieren zijn erg waardevol in het leven van zeer veel inwoners van onze gemeente, dat kan zijn als eigenaar van een huis- of hobbydier maar ook door te genieten van de dieren in de vrije natuur.

Een gezonde flora en fauna vereist dat wij hier als mens verantwoord mee omgaan. Belangrijk hierbij is dat wij de natuurlijke leefomgeving van dieren respecteren en zorg bieden daar waar dat van ons gevraagd wordt.
Om te zorgen dat de leefomgeving prettig is voor alle inwoners moeten we ook aandacht schenken aan overlast, eigenaren van huis- en hobbydieren zijn dus ook verantwoordelijk voor naleving van beleid op dit gebied. Het is nu eenmaal zo dat wij met veel mensen samenleven in een beperkte openbare ruimte, houd rekening met elkaar zodat we allemaal prettig kunnen leven en wonen in onze mooie gemeente!