4 Veilig digitaal stemmen vanuit het buitenland 

De gang naar de stembus is cruciaal voor een goed werkende democratie. Het mógen stemmen betekent helaas niet altijd dat je ook kúnt stemmen. Door gebrek aan tijd om alle vereiste documenten in huis te krijgen, onduidelijke informatieverstrekking en omslachtigheid van het stemmen per post, is het voor Nederlanders in het buitenland moeilijk om daadwerkelijk hun stem uit te brengen.


Het huidige stemsysteem dient doorontwikkeld te worden. Nederlanders in het buitenland moeten veilig digitaal kunnen stemmen. 

Beeld: De Stad Amersfoort