Frans van Dijen

Frans van Dijen - Beeld: Frans van Dijen

Ik verwacht van D66, onder andere van de Eerste Kamer:

Het verbeteren van onze maatschappij, Nederland en de EU, onder andere door veel aandacht voor en investeringen in: Onderwijs, onderzoek en ontwikkeling, goed burgerschap (inclusief integratie van mensen met een migratie achtergrond), infrastructuur, minder import van goederen, minder import van fossiele energie en grondstoffen, modernisering van de landbouw en de industrie, een meer duurzame economie, (militaire) veiligheid, en een eerlijkere belastingheffing.

  • 67 jaar

Daarnaast zie ik ook graag dat reeds lang aanslepende problemen opgelost worden. Hier kan men veel leren van andere landen. Na jaren van mooie maar loze beloften van politici wordt het tijd om de hand aan de ploeg te slaan. Ook zal men vaker moeten kiezen, omdat men niet altijd de geit en de kool kan sparen, bijvoorbeeld “stikstof” emissies versus duurzame energie en woningen bouwen.

Bij een eerlijkere belastingheffing denk ik ook aan het tegengaan van belastingontwijking door bedrijven en rijke mensen, het tegengaan van financiële “offshore” constructies en speciale belastingconstructies, een eenvoudigere en eerlijkere belastingheffing, enzovoort.

De Eerste Kamer kan niet alleen wetsvoorstellen toetsen aan wetgeving, maar ook bijvoorbeeld aangeven dat het voorstel onvoldoende draagkracht zal hebben bij de bevolking, te beperkt is, het probleem niet zal oplossen, enzovoort. Oude, achterhaalde wetgeving kan uit het wetboek verwijderd worden, denk ik.
 
Uiteraard kunnen beide kamers meer aandacht hebben voor Nederlanders die in het buitenland leven, bijvoorbeeld studenten, gepensioneerden (in Spanje of Portugal), enzovoort