Raadsvergadering maart ’23: Gemeentelijke panden van het aardgas af!

Er komt extra geld voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. Dat heeft de gemeenteraad, met steun van D66, tijdens de besluitvormende raadsvergadering van maart besloten. Met dit budget zijn extra maatregelen mogelijk om de panden gemiddeld voor 94% energieneutraal te maken. De totale CO2-reductie is 587.050 kilo per jaar (gelijk aan 297 huishoudens)

”Elke dag dat we wachten, gebruiken we energie die we ook hadden kunnen besparen. Duurzaamheid is belangrijk omdat het de enige manier is waarop we de aarde kunnen laten voortbestaan voor toekomstige generaties. ”

Daniëlla Magermans (Fractievoorzitter D66 Brummen – Eerbeek)

Achtergrond van het aardgas af

Het budget van 2.314.000.euro gaat naar duurzame maatregelen voor het gemeentehuis, het koetshuis, de wagenloods, de werkplaats en sportcomplex Rhienderoord in Brummen. En in Eerbeek naar het WerkFit Brummen-gebouw en het Servicepunt. Ook de beide brandweerkazernes worden verduurzaamd. Belangrijke aanleiding voor deze ambitieuze stap waren het dreigende gastekort en de hoge energieprijzen door de oorlog in Oekraïne. Door de ontbinding van het contract met Gazprom was de gemeente bijna een half miljoen euro per jaar duurder uit. Dit besluit maakt de gemeente minder afhankelijk van gas en van marktfluctuaties.

Inbreng D66 fractie

In het coalitieakkoord staat: isoleren en andere maatregelen waardoor de energievraag vermindert, levert de eerste winst. Want wat niet wordt verbruikt, hoeft niet te worden opgewekt. Daarom gaan we vanuit onze voorbeeldfunctie door met verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Dit voorstel kon daarmee op steun van de D66 fractie rekenen.

Als fractie spreken we daarnaast onze complimenten uit aan de betrokken medewerkers die ons als raad hebben meegenomen in hun overwegingen en berekeningen.

fractie D66 Brummen-Eerbeek Beeld: Fotostudio Lifefime

Overige besluiten

In totaal kwamen tijdens de raadsvergadering 8 inhoudelijke voorstellen aan bod. Alleen over het voorstel over het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen werd gedebatteerd. Alle 7 andere voorstellen werden als hamerstuk unaniem door de raad besloten. Zo besloot de raad zonder bespreking in te stemmen met het voorstel om ruimtelijke ingepaste zonnepanelen op de parkeerplaats bij het gemeentehuis te plaatsen. Verder besloten de 19 raadsleden om in te stemmen met het paraplubestemmingsplan ‘landschapselementen Buitengebied’. Met dit plan kunnen grondeigenaren straks zonder vergunning landschapsversterkende elementen aanleggen. 

Twee unaniem genomen besloten hebben tot gevolg dat er een stuk grond aan de openbaarheid wordt onttrekken. Namelijk bij een perceel bij De Wasacker in Eerbeek en bij de Empermolen in Empe. Ook stonden er drie meer financieel technische voorstellen op de raadsagenda. Deze werden allemaal zonder debat unaniem gesteund: de ‘Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing’, de ‘Nota investeringen en afschrijvingen’ en de ‘Nota reserves en voorzieningen’. 

Verslag

In totaal kwamen tijdens de raadsvergadering 8 inhoudelijke De besluitenlijst vindt u op www.brummen.nl/gemeenteraad. Daar kunt u binnenkort ook het videoverslag van de vergadering bekijken.