Raad Maasdriel neemt duidelijk regie in casus verplaatsing zandbedrijven

Motie D66 Zandbedrijven

Op initiatief van D66 Maasdriel is donderdag 30 maart 2023 een motie aangenomen die vrijwel identiek is aan een motie die bijna 3 jaar geleden al eens unaniem door de gemeenteraad was geloodst. Het betreft de wens om als raad nadrukkelijk aangehaakt te zijn bij de verplaatsing van de zandbedrijven vanuit Kerkdriel naar elders.

De motie speelt in op het lopende haalbaarheidsonderzoek naar een aantal elementen die mogelijk met elkaar in verbinding staan. Maasfront Kerkdriel BV buigt zich als initiatiefnemer over
mogelijkheden van zandwinning ter plaatse van de Zandmeren, woningbouw in het rivierfront van Kerkdriel en beëindiging/verplaatsing van de zandbedrijven. De motie focust zich op dat laatste punt, niet in de laatste plaats omdat daarin concreet een locatie voor vestiging wordt genoemd: tussen de twee bruggen over de Maas bij Hedel.


Het zo concreet noemen van de locatie was tegen de haren in van de bewoners van de Maasdijk in Hedel. D66 Maasdriel ging in februari het gesprek aan met een fikse afvaardiging. De bewoners klommen daarna ook zelf in de pen om hun bezwaren te delen. Nog altijd is in het kader van het haalbaarheidsonderzoek niet gesproken met deze bewoners, terwijl hun woonomgeving sinds november vorig jaar overal nadrukkelijk wordt benoemd.


Tijdens de behandeling van de motie in de raadsvergadering van 30 maart bleken de bezwaren tegen de locatie Hedel bij diverse fracties al talrijk, wat de vraag opwerpt of het überhaupt verstandig is om deze optie open te houden. Er lijkt geen politiek draagvlak voor. Juist daarom vraagt de motie, die D66 met steun van GroenLinks en de VVD indiende, om niet op één paard te wedden maar ook andere locaties te inventariseren. Zo gaat geen tijd verloren als Hedel afvalt. Daarnaast is een concreet moment vastgelegd waarop de resultaten worden gedeeld, namelijk tegelijk met de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek.


In 2020 is bij de behandeling van het Masterplan Maas door de raad een gelijkluidende motie unaniem aangenomen. D66 constateerde dat deze motie als “afgehandeld” staat aangemerkt. Bij de behandeling van de nieuwe motie maakte wethouder Peter de Vries daarvoor excuses. Hij bood aan de oude motie weer als actief mee te nemen. De raad ging daarmee akkoord, maar nam ook de nieuwe motie unaniem aan, vanwege de concrete elementen en mijlpaal die daarin worden genoemd.