D66 Maasdriel regelt impuls jongerenwerk


D66 Maasdriel heeft tijdens de raadsvergadering van 28 september 2023 succesvol haar amendement om een impuls te geven aan jongerenwerk door de raad geloodst. Voor de jaren 2024 en 2025 is nu € 80.000,- beschikbaar.


De fractie diende het amendement samen met GroenLinks in bij het agendapunt over de Bestuursrapportage Maasdriel 2023. Hierin stelde het College van B en W voor de volledige reserve voor COVID-problematiek op te heffen en in de Algemene Reserve van de gemeente te storten. Nu is D66 het best eens met de stelling dat de grootste impact van de pandemie achter ons ligt, maar dat wil niet zeggen dat de aandacht mag verslappen. Onderzoek wijst uit dat juist jongeren nog veel last hebben van deze moeilijke jaren, niet in de laatste plaats op mentaal vlak.

Toegevoegde waarde

D66 maakte daarnaast de koppeling met recente incidenten in de gemeente, zoals overlast op pleinen in kernen als Hedel, Ammerzoden en Kerkdriel. Het blijkt dat de invloed van jongerenwerk hier zeker van toegevoegde waarde is. Daaraan wil D66 graag meer slagkracht geven. Tijdens de behandeling in de raad leek het voorstel bijna te sneuvelen doordat de financieel wethouder de afweging meer vond thuishoren in de begrotingsraad voor een integrale beleidsafweging. Inhoudelijk wethouder Anita Sørensen volgde die lijn, al liet ze doorschemeren dat ze met het budget zeker goede dingen kon doen. D66 liet het amendement staan. Omdat coalitiepartij CDA overtuigd was van de meerwaarde van jongerenwerk, kreeg het voorstel een meerderheid, ook dankzij de steun van alle oppositiepartijen. Samen Sterk stemde als enige partij tegen.

Nieuwjaarsnacht

Onderdeel van het amendement was een passage dat jongerenwerk ook (met nadruk op ook) een rol kan spelen bij het bewerkstelligen van een fijnere jaarwisseling. In Hedel ging het afgelopen jaar bijvoorbeeld gruwelijk mis. Wethouder Sørensen benadrukte wel dat het als één van de elementen moet worden gezien, want voor een fijne jaarwisseling zijn meer factoren nodig.