D66 Maasdriel deelt zorg Hedel over jaarwisseling


D66-raadslid Tom van Engelen is benaderd door bezorgde ondernemers en bewoners rondom het plein in Hedel. De jaarwisseling was daar de afgelopen jaren grimmig. Is Oud en Nieuw straks weer een vervelende avond?

Naar aanleiding van deze signalen uit Hedel maakte D66 gebruik van het Vragenhalfuur van de raadsvergadering van 10 november 2022. Wetende dat burgemeester Henny van Kooten over handhaving gaat, richtten wij onze vragen aan hem. Die werden als volgt ingeleid: “We zijn in de tijd van het jaar dat we naar samenzijn en feestelijkheden uitkijken. De Paardenmarkt hebben we net achter de rug, Sinterklaas komt eraan en daarna een gezellige viering van de kerstperiode. Maar in Hedel begrijpen wij dat er ook al een beetje buikpijn is. De viering van Oud en Nieuw was in het dorp de afgelopen jaren verre van gezellig. De ongeregeldheden lijken een aanzuigende werking te hebben op jongeren uit de regio. Daarnaast gaan grote steden een vuurwerkverbod invoeren, volgt Den Bosch ook? Wat voor waterbedeffect heeft dat?”

Stevige beantwoording burgemeester

De gemeente heeft met meerdere instanties overleg om de overlast te beperken. Er zijn in de regio helaas wat praktijkvoorbeelden waaruit Maasdriel kan putten voor een aanpak. Daar ging de burgemeester echter niet echt op in, vanuit strategisch oogpunt. Burgemeester Van Kooten richtte zich wel richting de jongeren die in beeld zijn vanuit voorgaande jaren: “Die krijgen een waarschuwingsbrief. En die is stevig.” BOA’s voeren op dit moment preventieve controles uit. Bij die opmerking richtte de burgemeester zich tot inwoners van Hedel: zijn er overlast gevende jongeren, maak daarvan dan wel melding, eventueel anoniem. Dat is kennelijk in voorgaande jaren niet gebeurd. “We kunnen deze overlast alleen maar in gezamenlijkheid oppakken”, was dan ook de oproep. De burgemeester sloot af dat – als hij inderdaad kan optreden – de straffen niet mals zullen zijn.

https://www.meldmisdaadanoniem.nl/