Oppositiepartijen verenigen zich in collectief

Maasdriel trapt een nieuwe raadsperiode af met de benoeming van het College van B en W. Het formatieproces is afgerond. De Maasdrielse oppositiepartijen VVD, GroenLinks en D66 besluiten te gaan samenwerken om de werklast te verlichten, maar met behoud van hun eigen politieke identiteit.

Samenwerking hard nodig

Raadswerk in Nederland is in de afgelopen jaren in complexiteit en werkdruk aanzienlijk toegenomen. Om de drukke agenda het hoofd te bieden besluiten drie Maasdrielse oppositiepartijen de krachten te
bundelen om hun werk goed te doen en het noodzakelijke tegenwicht te bieden. De personele bezetting van de oppositie is immers 7 leden groot, tegenover een coalitie van 14 leden. Het valt niet mee om met de helft minder mensen, en partijen die bestaan uit soms maar 1 raadslid, toch alles te volgen. Ook heeft niet elke fractie specialisme op elk domein. De oppositiepartijen VVD, GroenLinks en D66 gaan elkaar ondersteunen, bijvoorbeeld door terugkoppeling te verzorgen over bijeenkomsten. Raadswerk is immers steeds meer vergaderwerk. Overigens heeft nieuwkomer SGP Maasdriel besloten op dit moment nog niet aan te sluiten bij de samenwerking.

Eigen geluid

Volksvertegenwoordigers zijn over het algemeen bekende en betrokken inwoners van de gemeente. Ze zitten in verenigingen, zijn vrijwilliger, hebben bestuursfuncties en dragen hun leefomgeving een
warm hart toe. Om dit vol te houden én om het raadswerk leuk te maken, is elkaar ondersteunen nodig. Dit gebeurt politiek neutraal; alle partijen bepalen zelf hun specifieke koers en kleur. De samenwerking is praktisch en bedoeld om werklast te verdelen waar dat kan, met behoud van het eigen geluid.