Om hoeveel boetes gaat het nou eigenlijk?

De fractie van D66 Zaltbommel wil de cijfers op tafel en dient daarom een verzoek tot inlichtingen in over het parkeerbeleid van het centrum van Zaltbommel.

De cijfers op tafel

D66 geeft in haar toelichting aan dat er veel ruis, onrust en onduidelijkheid lijkt te bestaan over het huidige nieuwe parkeerbeleid van Zaltbommel. Fractievoorzitter en lijsttrekker Elke Smulders vertelt; “zowel in de stad als op social media horen wij veel onvrede, boosheid en onduidelijkheid over alle nieuwe parkeerregels. D66 is nooit voorstander geweest van dit huidige beleid maar om een goede evaluatie neer te kunnen zetten willen wij graag alle feitelijke informatie boven tafel krijgen. We kunnen daarna pas met elkaar bekijken of de gevoelens die er leven kloppen; krijgen mensen daadwerkelijk meer bonnen en verdiend de gemeente er meer geld op dan voorheen? Met het indienen van schriftelijke vragen lukt dit vaak niet; met een verzoek om inlichtingen wel. Vandaar dat we nu hebben gekozen voor dit middel.”

Het huidige parkeerbeleid is in juni 2021 in werking getreden en zou een jaar later geëvalueerd worden. De wethouder heeft in de laatste raadsvergadering van dit jaar aangegeven dat er ook een enquête zal worden gehouden onder in ieder geval de inwoners van de binnenstad.

Verzoek tot inlichtingen

D66 vraagt de cijfers op van het aantal uitgeschreven boetes dit afgelopen jaar en de bedragen daarvan, de parkeerinkomsten, de capaciteit van de handhavers, de paramaters voor de evaluatie en stelt tot slot de vraag wanneer het college spreekt van een succesvolle implementatie van het nieuwe parkeerbeleid.