Bewoning van gebouwen in Slijkwell door arbeidskrachten is niet toegestaan

De gigantische bouwwerken aan de Slijkwellsestraat tussen Well en Wellseind mogen onder geen beding gebruikt worden voor de huisvesting van internationale arbeidskrachten. Dat blijkt uit antwoorden op vragen die D66 Maasdriel in december stelde.

De langverwachte antwoorden bieden duidelijkheid over de intentie van de nogal uit de toon vallende gebouwen in buurtschap Slijkwell. Het College laat in antwoorden op vragen van D66 Maasdriel weten dat alleen een vergunning is aangevraagd voor “twee bedrijfsgebouwen die gebruikt zullen worden voor opslagunits”. Daarvoor is dan ook vergunning verleend. “De vergunning staat geen huisvesting van (internationale) arbeidskrachten en/of verkamering toe. Indien toch verkamering of bewoning gaat plaatsvinden, dan zullen wij hierop handhaven.”

Signalen uit de omgeving

D66 Maasdriel stelde de collegevragen vlak voor kerst na signalen uit de omgeving. Terwijl behandeling op zich liet wachten, stelde raadslid Tom van Engelen in de commissie S&F aanvullende vragen. Ook deze zijn schriftelijk beantwoord en bieden inzicht in de situatie ter plaatse. Zo is er controle uitgevoerd op huisvesting in een bestaand pand op dezelfde locatie. Daar werden mensen aangetroffen, waaronder enkele minderjarige personen. De gemeente neemt dit als reguliere casus verder op.

Appartementen ingericht

Uiteindelijk is controle uitgevoerd op het nieuwe pand. Daarin zijn zoals D66 vermoedde inderdaad in totaal 10 appartementen aangetroffen, compleet met inrichting zoals toilet, keuken en badkamer. “De woonruimten zijn nog niet klaar en ook niet in gebruik”, aldus de beantwoording. Op zichzelf zijn lozingspunten voor een keuken of badkamer niet in strijd met de vergunning, maar zodra er iemand gaat wonen is er dus sprake van illegaliteit. Saillant detail uit de beantwoording: “Wij gaan er wel van uit – mede naar aanleiding van uitlatingen van de opdrachtgever / eigenaar – dat er bewoning gaat plaatsvinden.” De gemeente heeft daarom een aanschrijving de deur uit gedaan.

Waarschuw autoriteiten

Het huisvestingsbeleid voor internationale arbeidskrachten is nog relatief nieuw. “We moeten scherp zijn op wat we wel en niet willen”, zegt raadslid Tom van Engelen. “In Slijkwell is het niet toegestaan om te huisvesten. De antwoorden zijn duidelijk. Wie overtredingen constateert, zou direct autoriteiten moeten waarschuwen om te handhaven. Of stuur een bericht aan D66. In Maasdriel houdt iedereen zich aan de regels, zo zou het moeten zijn in ieder geval.”

Lees de beantwoording van de diverse vragen in de bijgevoegde documenten:
Collegevragen
Aanvullende vragen