Beluister ons verkiezingsprogramma digitaal

Voor D66 is het belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt. Dus ook een gelijke kans om kennis te nemen van ons verkiezingsprogramma.

In onze regio is laaggeletterdheid een uitdaging voor veel inwoners. Wij lezen ons programma graag aan je voor!