Vijf plannen voor een sterke rechtsstaat

De rechtsstaat is van ongekend belang voor een goed werkende democratie. Een goed functionerende rechtsstaat zorgt voor gelijkheid en echte vrijheid. Op wie je verliefd wordt of welk geloof je hebt maakt niet uit: iedereen is voor de wet gelijk. Helaas blijkt dit in sommige Europese landen anders te gaan. Kijk naar Polen, waar de rechtsstaat onder druk staat en LHBTIQ+-rechten massaal geschonden worden. Ook in Nederland zijn er partijen die de rechtsstaat niet serieus nemen. Maar D66 staat juist pal achter de rechtsstaat.

Een goed uitgeruste rechtspraak is een onmisbare steunpilaar voor de rechtsstaat. De rechtspraak moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ook met een kleine beurs heb je recht op een advocaat die je goed bijstaat. De vergoedingen voor deze advocaten worden hoger. En we maken meer geld vrij voor het OM, gevangenissen en sociale advocaten. De afgelopen jaren is gebleken dat door een gebrek aan geld deze instituties onder te hoge druk kwamen te staan. Dat belemmerde een snelle en zorgvuldige afhandeling van zaken.

De laatste jaren is de dreiging van terrorisme sterk toegenomen. Preventie staat voor D66 centraal. Dat begint op lokaal niveau. Met wijkagenten en hulpverleners moeten we radicalisering vroeg signaleren.

En alleen door effectieve Europese samenwerking kunnen we terrorisme bestrijden. De huidige aanpak van terrorismebestrijding bleek niet voldoende effectief. We gaan dit evalueren en richten een Europese Inlichtingen- en Veiligheidsdienst op.

De pers is de waakhond van de democratie. D66 staat daarom voor een sterke en onafhankelijke pers. We investeren in onafhankelijke media, ook de lokale omroepen moeten meer geld krijgen. De fondsen voor onderzoeksjournalisten krijgen meer subsidie. Juist nu, in tijden waar nepnieuws steeds meer aanwezig is, hebben we meer dan ooit behoefte aan betrouwbaar nieuws.

Mensen moeten worden beschermd tegen willekeur en misbruik van de macht door de rechtsstaat. De toeslagenaffaire legde de problemen in onze rechtsstaat pijnlijk bloot. De basis moet op orde zijn: goede dienstverlening, transparante verantwoording en begrijpelijke communicatie. Een open overheid die haar burgers laat zien welke keuzes ze maakt en waarom. Goede, menselijke contacten tussen overheid en burger. Hier moet bij instanties als de Belastingdienst en het UWV meer aandacht voor zijn.

Artikel 1 van de Grondwet garandeert een gelijke behandeling. Ongeacht geslacht, achtergrond of seksuele voorkeur. Maar toch kun je nog beter solliciteren met een strafblad dan met een buitenlandse achternaam. Dit laat zien dat gelijkheid in de praktijk soms nog ver te zoeken is. We gaan voor een toekomst zonder racisme en gelijke kansen voor iedereen. Daar zetten we overheidscampagnes, een Nationaal Coördinator Discriminatiebestrijding en speciale discriminatie rechercheurs voor in. Voor een toekomst met gelijkheid, zonder discriminatie en racisme.