Plan Zevensprong tijd voor een oprechte dialoog

De gemeente is voornemens de Zevensprong te gaan vernieuwbouwen. Duidelijk is dat er nog volstrekt onvoldoende draagvlak is bij omwonenden voor de gepresenteerde plannen van het college. D66 rekent op een oprechte omgevingsdialoog waarin de omwonenden serieus worden genomen en de plannen worden aangepast.

Vernieuwing Zevensprong

De gemeente is voornemens het schoolgebouw aan de Haktol te vernieuwbouwen. Het schoolgebouw wordt ruim 1.000m2 groter. Er is straks plaats voor ruim 325 leerlingen plus kinderopvang. Laat er geen misverstanden over bestaan: D66 vindt het investeren in het beste onderwijs en kinderopvang van wereldbelang.
 
Maar het plan gaat niet alleen over onderwijs. Het is ook een ruimtelijk plan met veel impact op omwonenden en hun leefomgeving. Net zoals dat particulieren moeten zorgen voor draagvlak om een vergunning te krijgen moet de gemeente bij haar eigen plannen ook zorgen voor draagvlak.

Werk aan de winkel

Tijdens de inloopavond bij de Zevensprong heeft het college van B&W verschillende scenario’s voor de omgeving van de Zevensprong getoond. Omwonenden reageerden geschrokken op de tekeningen waarop te zien is dat veel groen en bomen verdwijnen voor asfalt en parkeerplaatsen. Draagvlak voor die plannen ontbreekt en de dialoog met de omgeving is nog volstrekt onvoldoende gevoerd. Het college heeft zich als doel gesteld “te komen tot een breed gedragen definitief ontwerp van de openbare ruimte”. Wat D66 betreft is om dat doel te bereiken een oprechte dialoog nodig.

Groen is de norm

D66 onderschrijft de oproep van verschillende omwonenden om het groen en bomen te beschermen van harte. Ook het investeren in fietsverbindingen spreekt D66 in het bijzonder aan. De school staat midden in een woonwijk, nota bene aan een woonerf. Het maar blijven uitbreiden van parkeerplaatsen voor de auto is geen toekomstbestendige oplossing. Bovendien levert de verkeerssituatie nu al gevaarlijke situaties op. We rekenen op een oprechte omgevingsdialoog waarin de omwonenden serieus worden genomen en de plannen worden aangepast. D66 gaat voor een fijne groene school- en woonomgeving. 

Marius Ekamp
Raadslid D66 Best