Durf te kiezen voor je inwoners!

Hoewel vlak voor de verkiezingen, moest de Bestse gemeenteraad maandag 7 maart nog een megabesluit nemen over de ontwikkeling van een miljoenenproject in de stationsomgeving.

Kritiek

Vertrekkend wethouder Van Schuppen (Best Open) verzocht eerder aan de raad: “Stel in de raadsvergadering van 7 maart de kaders voor de ontwikkeling van de stationsomgeving liefst zo scherp mogelijk vast”. Van Schuppen deed die oproep na kritiek op de ongenuanceerde plaatjes van de gemeentelijke bouwplannen in dat gebied die hij negen maanden geleden publiceerde. 
 

Wijzigingsvoorstellen

D66 benutte de afgelopen maanden om uitgebreid met ongeruste inwoners te spreken over de plannen van de wethouder; onder andere met de groep bewoners van de Spoorstraat en onlangs nog tijdens een goed bezochte discussieavond in BioBest Theater.  
Op basis van alle input schreef D66, nota bene samen met CDA en Best Open, een heel stel wijzigingsvoorstellen (amendementen) op het raadsvoorstel waarover maandag door de raad besloten moest worden. Die wijzigingsvoorstellen hielden in: 
* Geen parkeergebouw aan de Spoorstraat, wél een parkeeroplossing bij en voor de nieuwe appartementen; 
* Niet minimaal, maar maximaal 600 appartementen plannen, gevarieerd in hoogte gebouwd; 
* Voor 600 appartementen is een goede verkeersontsluiting nodig. Een doorgaande verbinding tussen de Hoofdstraat en de Willem de Zwijgerweg. Ook i.v.m. de bussen, die echt niet door de huidige (woon)straten moeten gaan rijden;  
* Geen foeilelijke half-verdiepte plint met auto’s onder die appartementen, maar voldoende ruimte voor  horeca en andere aantrekkelijke functies; 
* Een plan om Bestenaren een stem te geven bij de ontwikkeling van de stationsomgeving. 

Bizarre wending 

Tot vorige week was D66 ervan overtuigd dat de wijzigingsvoorstellen op ruim voldoende draagvlak konden rekenen. In Best en in de gemeenteraad. Dat laatste bleek niet te kloppen: bijna alle raadsleden, zelfs mede-indieners van de amendementen, stemden uiteindelijk tegen! Ongeloof bij D66. Bizar dat bijna alle partijen niet durfde te kiezen maar toch gewoon door wilden met de vage, beperkte kaders van het college. Waarmee je grote projectontwikkelaars in de kaart speelt. Terwijl tijdens de raadsavond van februari verschillende fracties zich nog scherp uitlieten over bijvoorbeeld het parkeren.  

Gevolg van de vage opstelling van de gemeenteraad met ruime kaders is nu dat de belangen van omwonenden, ondernemers en Bestenaren in handen zijn gelegd van een door het college in het ED-genoemde “grote interessante partij”. Natuurlijk wil zo’n partij zo min mogelijk randvoorwaarden. De gemeenteraad moet het belang van een fraai en leefbaar woongebied waarborgen. Door zich niet uit te spreken over wat wel en niet acceptabel is, is de kans om een helder kader mee te geven verspeeld. 
 
Politiek is keuzes maken en de belangen van je inwoners afdwingen, zeker bij ‘grote interessante projectontwikkelaars.’ Lef tonen. Zeker als het over de toekomst van Best gaat. Durf te kiezen! 
 
Marius Ekamp 
Raadslid en lijsttrekker D66 Best