Discussieavond centrum- en stationsomgeving

D66 Best organiseert op dinsdag 15 februari om 19.30 uur voor alle belangstellenden een discussieavond in BioBest met als thema: ‘Naar een fraai centrum- en stationsgebied in Best’
De bijeenkomst gaat zeker door, maar versoepelingen van de coronamaatregelen zijn op moment van schrijven nog niet bekend. Eventueel wordt voor die avond naar een deels of volledig online bijeenkomst uitgeweken.

Belangrijke keuzes voor de toekomst

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart a.s. zullen de nieuw gekozen volksvertegenwoordigers voor belangrijke keuzes komen te staan m.b.t. de inrichting van het centrum- en stationsgebied van Best. Moet er een nieuw gemeentehuis komen? En zo ja, is het Dorpsplein wel de beste locatie? Hoe kunnen we in dat gebied betaalbare woningen bouwen? Hoe krijgen we een fraai woon- en winkelgebied?

Bezint eer ge begint

De huidige D66-fractie heeft in de Bestse gemeenteraad regelmatig aangedrongen op betere uitgangspunten voor de stationsomgeving: de eerste stedenbouwkundige schetsen zorgden namelijk voor grote onrust. Gemeentelijke ideeën over parkeren, verkeersontsluiting, groenstroken, bouwmassa etc. kregen zeer weinig bijval. Daarom stuurde D66 aan op meerdere ontwerpvarianten. Ook de gekozen locatie voor een nieuw gemeentehuis – een meerderheid van de gemeenteraad besloot in juli 2021 om te gaan bouwen op de locatie naast Zeeman – roept vele vraagtekens op. Alleen D66 stemde (samen met CDA) tegen dit besluit en heeft aangedrongen op een samenhangend plan voor centrum- en stationsgebied. Alle andere partijen stemden toen voor het plan voor een nieuw gemeentehuis op het Dorpsplein naast Zeeman.

In gesprek

Dinsdagavond 15 februari wil D66 het gesprek aangaan met inwoners die zich betrokken voelen bij de ontwikkelingen in het centrum van Best, inclusief het stationsgebied. Met name met deskundigen die eerder betrokken waren bij de verfraaiing van wegen en openbare ruimte in het centrum en met ondernemers die willen investeren in een fraai woon-/winkel-/verblijfsgebied. Enkele inleiders zullen die avond hun visie geven op het proces en de keuzemogelijkheden. Waarna een interactieve discussie volgt onder leiding van Marlie Bongaerts, kandidaat-raadslid (nr. 3) voor D66. Inwoners van Best zijn van harte welkom op 15 februari.

Aanmelden

Deelname is gratis. Aanmelden kan via onderstaande link. Meer informatie of vragen. Mail ons: [email protected]