D66 stelt vragen over Samen Gaan

D66 stelt vragen over het nieuwe gemeentehuis & Bestwijzer aan het college van B&W

Vragen

Pieter Meeuwis heeft namens D66 Best vragen gesteld aan het college van B&W over de nieuwe gezamenlijke huisvesting van de gemeente en Best Wijzer.

Aanleiding

Tijdens de raadsavond van 7 juli heeft de meerderheid van de raad geconcludeerd dat het draagvlak onderzoek naar de locatiekeuze voor gemeentehuis en Bestwijzer (Samen Gaan) afgesloten is met de RIB van 28 juni. Daardoor gaat de locatiegebonden uitwerking voor deze nieuwe gezamenlijke huisvesting en de verdere invulling van het Dorpsplein verder opgepakt worden door B&W. D66 heeft daar vragen over

Vragen

Het bouwen van de nieuwe huisvesting naast Zeeman vraagt om aanpassingen in het bestemmingsplan. D66 heeft vragen over het tijdspad van het college van B&W. Ook de ruimtelijke onderbouwing op gebied van parkeren en detailhandel zijn punten van zorg.

Het bouwen van de nieuwe huisvesting naast Zeeman vraagt om aanpassingen in het bestemmingsplan. D66 heeft vragen over het tijdspad van het college van B&W. Ook de gevolgen voor het parkeren en detailhandel zijn punten van zorg.

D66 ziet graag een integrale aanpak op de ontwikkelingen in het stationsgebied en aan het dorpsplein. Daarom vragen we het college de gebieden in samenhang te ontwikkelen zodat de parkeerbalans, loop/wandelroutes en de bebouwing straks met elkaar kloppen.