D66 herhaalt oproep: kom met visie voor het hele centrum

Een meerderheid van de gemeenteraad besloot op 12 juli dat er een nieuw (gemeente)kantoor komt aan het Dorpsplein, naast Zeeman. Ook Bestwijzer verhuist naar die nieuwe locatie, waar nu nog parkeerplaatsen zijn. Kosten: €17 mln. D66 (en CDA en een deel van Best Open) steunde het raadsvoorstel niet”, zo begon een D66-artikel in Groeiend Best van 20 juli 2021.

Wat heeft D66 bepleit?

D66 betoogde in dat artikel dat (extra) bewoners, terrasjes en winkels aan het Dorpsplein veel meer levendigheid opleveren dan een kantoor dat ‘s avonds en in het weekend dicht is. De vele instemmende reacties van Bestenaren sindsdien bevestigen dat D66 daarin zeker niet alleen staat: op straat, via social media en in Groeiend Best hoor en lees je steeds dezelfde geluiden.

D66 pleitte in juli voor een stedenbouwkundige visie voor het hele centrum, van station tot en met d’n Ekker, vóórdat een nieuwe locatie van het gemeentehuis wordt bepaald.
Ook stipte D66 ontwikkelingen aan als meer thuiswerken (sinds corona), digitale dienstverlening en regionale samenwerking. Die kunnen immers alle van invloed zijn op het benodigde aantal vierkante meters

Kansen ook voor de Bestse bieb

“Sluit een multifunctioneel kantoorpand, met een Seats2Meet-achtig concept in het Stationsgebied niet op voorhand uit. En schrijf het oude monumentale gedeelte van het gemeentehuis niet af als ‘het oude vierkante grijze blok’, maar maak het klaar voor de toekomst. Als er een visie wordt gemaakt voor het hele centrum, komen er kansen. Bekijk wat de beste locaties zijn en houd niet op voorhand vast aan uitgangspunten uit het verleden. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.”, zo eindigde de D66-oproep in bovengenoemd artikel.

Fusie bieb Eindhoven en Best: een verstandig besluit

De bibliotheek van Best en de bibliotheek van Eindhoven gaan fuseren. Verstandig, vindt D66, want door de fusie ontstaat schaalvoordeel en wordt een faillissement van de Bestse bieb voorkomen. Voor D66 is deze fusie een extra reden om in de Bestse gemeenteraad aan te sturen op het maken van politieke keuzes in samenhang; een visie voor het héle centrum van Best. Want D66 ziet ook kansen voor de Bestse bieb. Zoals een samengaan van bibliotheek en gemeentehuis in het stationsgebied. Nota bene: ook de bestuurder van de Eindhovense bibliotheek sprak zijn voorkeur uit voor een samengaan van de Bestse bieb en het gemeentehuis.

D66 denkt dat een bibliotheek 2.0, samen met een gemeentehuis in het stationsgebied, een kansrijke optie is. Een bibliotheek 2.0 is een modern uitgeruste locatie, een plek zijn om te lezen, te studeren en te ontmoeten. Een plek die de persoonlijke en cognitieve ontwikkeling van de Bestenaar stimuleert. Ging je vroeger alleen naar de bieb om een boek te lenen, nu is het ook een plek om informatie te vergaren, een lezing bij te wonen of om bij te praten met een kopje koffie of thee.
 
Wat D66 betreft wordt de bibliotheek dus meegenomen in een stedenbouwkundige visie van het hele centrum, van d’n Ekker tot en met het station.

Marius Ekamp - D66 - Beeld: Marius Ekamp