D66 Best: Geen natuur opofferen voor duurzame energie

D66 heeft in de gemeenteraad gepleit om in de hele metropoolregio geen natuurgebieden te laten verdwijnen voor de opwek van duurzame energie. In december 2020 heeft de fractie van D66 een voorstel ingediend om dat beleid in Best mogelijk te maken. De Fractie van D66 is blij dat het betreffende voorstel destijds raadsbrede steun ontving. Tijdens de raadsvergadering van 19 april 2021 heeft raadslid Klaasjan van Hees gepleit dat het beleid van Best wordt toegepast in de hele metropoolregio. Behoud van natuur is te belangrijk. Lees het hele betoog van D66 hier:

Het hele idee achter de regionale energie strategie is gelegen in het feit dat het een van onder op vormgegeven energie strategie zou opleveren. Van onder op voorzitter. En zo, althans dat is het idee, wordt er van al die puzzelstukjes een grote puzzel gelegd. Wij hebben eind vorig jaar als gemeenteraad  van Best een lokale visie vastgesteld, ons puzzelstukje als inbreng in de regio. Het is jammer om te moeten vaststellen dat er van ons puzzelstukje niet veel is overgebleven in het regionale verhaal dat nu voor ons ligt. Wat is er mis gegaan? Is onze lokale inbreng tot nu toe niet serieus genomen of is er überhaupt nog niet naar gekeken? Waren we wellicht te laat met onze lokale inbreng? D66 had al begin 2020 gevraagd om de lokale visie in de raad te bespreken. Dan was ons bod al in een eerder stadium bekend in de regio en hadden we dat ook al kunnen terug zien het datgene dat we we vorige maand gepresenteerd kregen.

Gelukkig is er nu een gelegenheid om een zienswijze in te dienen. En voorzitter eindelijk brengen we dan nu onze vastgestelde lokale visie in stelling. Beter laat dan nooit en D66 hoopt dat er serieus door de regio bestuurders naar gekeken en gehandeld wordt. Daarbij zou het goed zijn wat volgens onze visie niet en wel mogelijk is. Want in de zienswijze staat het nu wel erg kort door de bocht dat er niks mogelijk is. Laten we de kaarten die wij als Best hebben gemaakt en de zoekgebieden van de RES 1.0 over elkaar heen leggen en kijken waar wel over gesproken zou kunnen worden. Samen met inwoners, om te werken aan het creëren van draagvlak voor datgene dat gelet op onze lokale visie wel te realiseren is. Werk maken van zon op daken van onze industrie en huizen. Kijken naar goede voorbeelden van geslaagden projecten elders in het land en met respect voor gemaakte afspraken en voor natuur. Want een goed klimaat begint bij een goed lokaal natuurbeleid. Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Brabantse milieufederatie zijn daar in hun zienswijze op de RES  helder over, je gaat geen Natura 2000 en Natuur Netwerk Brabant  aantasten voor de realisatie van energieopwekking. Wij hebben dat als Best al in onze visie opgenomen, het zou goed zijn als dat voor het hele MRE gebied zou gelden.
Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook