D66: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Een meerderheid van de gemeenteraad besloot op 12 juli dat er een nieuw (gemeente)kantoor komt aan het Dorpsplein, naast Zeeman. Ook Bestwijzer verhuist naar die nieuwe locatie, waar nu nog parkeerplaatsen zijn. Kosten: €17 mln. D66 (en CDA en een deel van Best Open) steunde het raadsvoorstel niet

Levendigheid

Want een afronding van het Dorpsplein met een nieuw pand kán een fraai en levendig centrum opleveren. Maar kunnen ambtenaren en bezoekers van het nieuwe gemeentekantoor straks wel voor die gewenste levendigheid zorgen? D66 denkt dat (extra) bewoners, terrasjes en winkels aan het Dorpsplein veel meer en veel gemakkelijker levendigheid opleveren dan een kantoor dat ‘s avonds en in het weekend dicht.

Visie

Daarom pleit D66 voor een stedenbouwkundige visie voor het hele centrum, van station tot en met d’n Ekker, vóórdat je de locatie van het nieuwe gemeentekantoor vastlegt aan het Dorpsplein. Ook zijn er vraagtekens rondom de uitgangspunten van het samengaan van de medewerkers van de organisaties in Bestwijzer met die van het gemeentehuis. Daarnaast zijn er recente ontwikkelingen als meer thuiswerken (sinds corona), meer digitale dienstverlening en meer regionale samenwerking die allemaal van invloed kunnen zijn op het benodigde aantal m2’s. En ten slotte zou het volgens D66 toch vooral moeten gaan over hoe zorg- en dienstverlening naar de inwoners wordt gebracht, in plaats van naar een gebouw.

Kansen

Sluit daarbij een multifunctioneel kantoorpand, met een Seats2Meet-achtig concept in het Stationsgebied niet op voorhand uit. En schrijf het oude monumentale gedeelte van het gemeentehuis niet af als ‘het oude vierkante grijze blok’, maar maak het klaar voor de toekomst.
Als er een visie wordt gemaakt voor het hele centrum, komen er kansen. Bekijk wat de beste locaties zijn en houd niet op voorhand vast aan uitgangspunten uit het verleden. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.