D66 Best: vrije keus cultuuronderwijs voorop

Op 19 april 2021 heeft de gemeenteraad van Best raadsbreed ingestemd met een motie van D66 die het mogelijk maakt dat kinderen en ouders zelf mogen kiezen bij welke aanbieder van muziek-,- dans-, en dramaonderwijs zij les krijgen zonder dat dit gevolgen heeft voor de subsidie. Binnen de huidige regels moet de aanbieder in Best gevestigd zijn om subsidie te kunnen krijgen. Dat uitgangspunt is losgelaten door de gehele Raad. Het gaat om de vrije keuze van de kinderen en ouders. Het geeft een prikkel aan aanbieders om te blijven innoveren en concurrerend te zijn met aanbieders in omliggende gemeenten.