Beleidsakkoord Best ‘We doen het Samen’ aangenomen

Op donderdag 7 juli heeft de gemeenteraad van Best voltallig ‘Ja’ gezegd tegen het nieuwe beleidsakkoord Best ‘We doen het Samen’. In het beleidsakkoord staat aan welke plannen het gemeentebestuur de komende 4 jaar gaat werken.

Procesbegeleiding

Jongerenpartij Jo, VVD en D66 hebben samen het proces om te komen tot een raadsbreed beleidsakkoord begeleid. Na de verkiezingen zijn de fracties in verschillende werkgroepen aan de slag gegaan met de uitwerking van het beleidsakkoord. Het akkoord is geen dichtgetimmerd geheel, integendeel. Het akkoord geeft op hoofdlijnen aan wat de komende jaren in Best moet gaan gebeuren.

Ambitieus programma

D66 heeft stevig ingezet op thema’s zoals participatie, duurzaamheid en de ontwikkelingen in het centrum- en stationsgebied. Het resultaat mag er zijn. D66 wil dat inwoners beter worden betrokken bij ontwikkelingen. Participatie is een belangrijk thema in het akkoord, de titel ‘We doen het Samen’ is wat D66 betreft dan ook zeer passend.
In het akkoord hebben we afgesproken inwoners te helpen met verduurzamen met bijvoorbeeld een lokaal programma isoleren. Ook op grote ontwikkelingen zoals over hoe het stationsgebied moet worden ontwikkeld geeft de Raad richting mee aan het nieuwe college van B&W.

Aan de slag

De komende 4 jaar gaat het nieuwe college van B&W aan de slag met de uitvoering van het beleidsakkoord. Het nieuwe college is eind juni geïnstalleerd. Wil je meer weten over het nieuwe college? Op de website van de gemeente Best stelt het college zich voor: Samenstelling college – Gemeente Best De D66 fractie volgt nauwlettend hoe de uitvoering gaat.