Meine Stoker

Meine Stoker - Beeld: D66

Rond de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 begon bij mij steeds sterker het besef door de dringen dat ik mij meer zou kunnen inzetten voor de partij die ik al jaren passief steunde, te weten D66. De polarisatie in de maatschappij en in de politiek op zowel internationaal als nationaal niveau was voor mij de reden om meer ondersteunend bezig te willen zijn voor D66 in Best en in De Kempen.

  • 68 jaar
  • Weststellingwerf
  • Best
  • Hij/hem

Na een aantal jaren in de ‘steunfractie’  en vervolgens als voorzitter van D66 afdeling De Kempen is nu een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst in Best aan de orde. Met veel plezier wil ik mijn inzet en kunde die ik de afgelopen jaren op diverse terreinen (onder andere bestuurlijk, financieel en maatschappelijk) heb opgebouwd, gebruiken om dienstbaar te kunnen zijn aan de politiek-bestuurlijk rol die D66 in Best en de regio vervult. Het betrekken van de burgers van Best bij de voorstellen en de besluiten die van invloed (kunnen) zijn op hun leefomgeving, is een belangrijke drijfveer die ik bij de leden van D66 heb mogen waarnemen. Ook de transparantie van besluitvormingsprocessen is een groot goed. Als je dit niet goed doet, kan het vertrouwen van de burger in de politiek en de overheid snel beschadigd raken. Als D66 zijn wij hier dan ook extra alert op. Vertrouwen komt tenslotte te voet en gaat te paard….

Lievelingsplek in Best (en waarom?)

Heerlijk wandelen in een van mooie natuurgebieden die Best rijk is.

Welke kansen zie jij voor de gemeente Best?

De komende jaren zullen voor de regio, maar zeker ook voor Best, van belang zijn als het gaat om diverse onderwerpen, zoals woningbouw, herinrichting centrum Best, energietransitie, woonomgeving en natuur. Een slagvaardige lokale politiek met vertrouwen in en van de bewoners van Best is cruciaal om ook voor de toekomst de belangen van alle inwoners zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen. De fractie van D66 zet zich ervoor in om de doelen op middellange termijn te realiseren zonder de noden van dit moment uit het oog te verliezen

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Nieuw gemeentehuis bij voorkeur bij de spoorzone
  • Bijdragen aan het stimuleren van de energietransitie
  • Nog meer dan tot nu toe de leefomgeving van de inwoners van Best bevorderen.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 geeft voor mij in essentie het liberale gedachtegoed weer met een sociale invulling en daar voel ik me bij thuis.

Wat is je favoriete boek (en waarom)?

Ik heb geen echt favoriet boek. Als Neerlandicus heb ik veel boeken gelezen waarvan diverse een belangrijke indruk op mij hebben gemaakt en soms ook beïnvloed hebben. Denk aan Tolstoi (Oorlog en vrede), Shakespeare, de bijbel, Multatuli, etc.