Vier De dag van de Ondernemer in Zuid

Vandaag is het de Dag van de Ondernemer. Amsterdamse ondernemers moeten meer ruimte krijgen om zich aan te passen aan de voortdurend veranderende omstandigheden. De gemeente moet ze daarom meer betrekken bij de ontwikkeling van het toekomstige marktbeleid, vindt D66.

In Zuid moeten we samen de motor draaiende houden

Zuid is booming en dat komt grotendeels door onze ondernemers. We zijn blij met alle bedrijvigheid in onze stadsdeel. De inwoner van Zuid mag genieten van een ruim horeca aanbod, kleine lokale ondernemingen en ambachtswinkels. Daarnaast komt ook de sportieve Amsterdammer in Zuid niets te kort, het aanbod aan sportfaciliteiten is overweldigend en daar hoort ook een aanbod van gezonde voeding bij. Ten slotte, zijn er in Zuid verschillende markten die de buurt voorzien van wisselend, lokaal aanbod. Denk aan de Albert Cuyp als ‘markt op afstand’, de Zuidrmarkt en de nieuwe warenmarkt op de Zuidas.

We zijn dan ook trots op de kleine ondernemers, middenstanders en familiebedrijven in Amsterdam Zuid. Daarom investeren we structureel in een bloeiend en innovatief mkb, nemen we maatregelen voor een gevarieerd winkelgebied en helpen we ondernemers om groene keuzes te maken.

Bart Vink, voorzitter dagelijks bestuur stadsdeel Zuid, “Zuid is dé economische motor van de stad. Nergens zijn zoveel banen als hier. Essentieel is dus om de motor draaiend te houden. Voor werkgelegenheid en economische groeikracht voor onze stad en metropoolregio. Wij willen zo goed mogelijk samenwerken met ondernemers. In de praktijk kijken we daarom naar waar we regelgeving kunnen vereenvoudigen en belemmeringen kunnen wegnemen. Daarvoor zet ik me als stadsdeelvoorzitter en portefeuillehouder economie in als het om bedrijven op de Zuidas gaat, maar ook om winkeliers (zowel in PC Hoofstraat, Gelderlandplein als op bv de Kastelenstraat, Rijnstraat en Cornelis Schuytstraat, etc ), marktkooplieden, horeca-ondernemers en andere belangrijke organisaties en instellingen in ons stadsdeel.

Dag van de Ondernemer

Beeld: Vica Reout

Ons plan voor Zuid

D66 stadsdeel Zuid zet zich graag voor de volgende punten:

  • Samen met ondernemers werken aan levendige, groene straten;
  • Eenzijdig aanbod in winkelstraten zoals de Ferdinand Bolstraat wordt beperkt;
  • In bestemmingsplannen voor winkelgebieden komt een vast percentage ambachten en sociale ondernemingen;
  • In bestemmingsplannen voor winkelgebieden komt een vast percentage ambachten en sociale ondernemingen;
  • We gaan op zoek naar duurzame logistieke oplossingen voor de levering aan ondernemers, ten behoeve van laag energieverbruik en geringe CO2-uitstoot (horeca en retail).