Meer vergroening in Amsterdam Zuid

Namens onze fractie verzoekt Vica Reout om meer groen in Zuid te realiseren om het stadsdeel leefbaar te houden met oog op de gevolgen van klimaatverandering. Tijdens hitteperiodes zou de temperatuur in steden kunnen oplopen tot wel 50 graden. De D66-fractie pleit ervoor om verder te kijken dan de huidige plannen en roept het Dagelijks Bestuur op om meer initiatieven in kaart te brengen en met een routekaart te komen op basis van impact. Dit advies is door de stadsdeelcommissie aangenomen. 

Foto van de Oranjekerk in de Tweede van der Helststraat gemaakt vanaf de Ceintuurbaan

Beeld: D66 Amsterdam Zuid

Klimaatverandering

Klimaatverandering zal leiden tot perioden van hitte, die in de stad nog extremer aan zullen voelen. Dit blijkt uit recent gepubliceerde KNMI-rapporten en de reactie van onze wethouder Melanie van der Horst. Uit ervaringen deze zomer, bleek dat het al op veel plekken in Zuid slecht uit te houden viel, omdat sommige delen nog erg versteend zijn. Hitte kan uiteindelijk zelfs zorgen voor oversterfte onder de ouderen, maar ook de jongere bewoners zullen hier last van ondervinden.

Vergroening

Vergroening zorgt voor verkoeling. Niet alle wijken in Zuid hebben evenveel groen en dat voel je tijdens de warme dagen. Het kan in een straat tot wel 15 graden schelen als er veel groen aanwezig is. Zwarte daken, tegels en metaal houden warmte juist vast. Het is duidelijk dat er meer groen moet komen, maar dat stuit nogal eens op ingewikkelde regelgeving of andere belemmeringen.

Geen plannen binnen stadsdeel

Het DB gaf aan dat ze ideeën hebben voor meer groen, maar wegens tekort aan budget daar geen agenda voor hebben. Daarnaast zijn er initiatieven die niet zo makkelijk uit te rollen zijn. Bijvoorbeeld: supermarkt- en winkeleigenaren met grote daken in binnentuinen nemen nog te weinig initiatief om hun daken te vergroenen. Ze zijn meestal niet de eigenaar van het pand. Daarnaast spelen ook financiële overwegingen mee. Subsidie voor sedumdaken is jaarlijks beschikbaar, maar vaak al snel vergeven.

Overzicht en impactanalyse

Er zijn in Zuid talloze plekken waar meer groen gerealiseerd zou kunnen worden, maar waar nu niet actief op lijkt te worden ingezet. Als stadsdeelcommissie signaleren wij dit, maar we hebben geen compleet overzicht van deze plekken. Wat verder opvalt is dat sommige buurten aanzienlijk meer versteend zijn. Deze zouden ook voorrang moeten krijgen bij vergroening. Kortom, wij hebben het Dagelijks Bestuur gevraagd om met een routekaart voor vergroening in Zuid te komen en daarbij een impactanalyse mee te nemen. Daarnaast hebben we ze ook verzocht om beter te kijken naar initiatieven die lastiger van de grond komen, maar wel tot meer vergroening en dus minder warmte zullen leiden, zoals de binnentuindaken van supermarkten. 

Heb je vragen over deze motie, of ideeën over vergroening in de stad? Neem contact op met Vica Reout.