Beeld: Erik Schmit

Alle informatie, vragen, antwoorden, memo’s en bewonersbrieven die de stadsdeelcommissie ontvangt, zijn nu ook direct beschikbaar voor bewoners en ondernemers. Geïnteresseerden vinden deze informatie nu direct op de website van het stadsdeel. Er is ook een abonneefunctie. Het voorstel van D66 om informatie over de besluitvorming in stadsdeel Zuid meer toegankelijk te maken voor bewoners en ondernemers in het Stadsdeel kreeg unaniem steun in de stadsdeelcommissie. Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid omarmde het voorstel.
 
“Een nieuwe bestuurscultuur begint ook met meer transparantie over de besluitvorming in een stadsdeel”, reageert Erik Schmit (lid van de stadsdeelcommissie namens D66). “We zijn dan ook blij dat het stadsdeelbestuur dit snel heeft opgepakt en deze informatie, vragen, antwoorden, memo’s en bewonersbrieven nu ook direct beschikbaar zijn voor bewoners en ondernemers op de website van het stadsdeel”
 
Stadsdeel Zuid is het eerste stadsdeel dat deze informatie op de website publiceert en een abonneefunctie aanbiedt. De manier van werken is gelijk aan die bij de gemeenteraad van Amsterdam.
 
Alle informatie vindt u op https://www.amsterdam.nl/nieuwsbrieven/bestuur-organisatie/stadsdelen/dagmail-zuid/dagmails-zuid/