Meer rookvrije zones in Amsterdam Zuid

Als het aan stadsdeelcommissielid Eefje van Kessel van D66 ligt komen er in stadsdeel Zuid meer rookvrije zones rondom gezondheidsinstellingen, scholen en andere plekken waar kinderen en jongeren komen.

In Nederland sterven jaarlijks 20.000 mensen aan de gevolgen van roken en enkele duizenden aan de gevolgen van meeroken. D66 is er niet voor om roken te verbieden. Het is echter gezien de grote impact die roken op de gezondheid heeft wel de moeite waard om het roken te ontmoedigen en om mensen te motiveren en aan te moedigen om met roken te stoppen. Er zijn veel mensen die deze verslavingsziekte niet zelf het hoofd kunnen bieden. Nog beter zou het zijn als jonge mensen helemaal niet meer beginnen met roken. Door de openbare ruimte rondom plekken waar veel kinderen en jongeren komen en rondom gezondheidsinstellingen rookvrij te maken wordt een duidelijk signaal gegeven dat roken niet de norm is.

D66 is voor rookvrije zones rondom zorginstellingen, scholen en andere plekken waar kinderen en jongeren komen. In de vergadering van de stadsdeelcommissie van Amsterdam Zuid van 29 november vroeg Eefje van Kessel naar aanleiding van vragen van inspreker Luc van Lonkhuizen, (gynaecologische oncoloog in Amsterdam UMC locatie VUmc en pleitbezorger van Rookvrij) naar het beleid van het stadsdeel ten aanzien van rookvrij en de mogelijkheden om de openbare ruimte rookvrij te maken en zo het roken te ontmoedigen. Er bleek veel draagvlak in de commissie om met een advies te komen om op meer plekken rookvrije zones in te stellen. Eefje komt op 20 december met een voorstel om meer rookvrije zones te realiseren.