Meer inclusieve speeltuinen in Amsterdam ZuidStadsdeelcommissielid Eefje van Kessel (D66) heeft aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid van speeltuinen voor kinderen met een beperking in Amsterdam Zuid. Dit voorstel wordt gesteund door de Stadsdeelcommissie en is omarmd door het Dagelijks Bestuur: Bij herinrichting van speeltuinen wordt voortaan beter gelet op toegankelijkheid voor álle kinderen, ook kinderen met een handicap.

Werken aan inclusieve speelplekken

Het was Eefje van Kessel opgevallen dat in Amsterdam Zuid slechts drie speelplekken als toegankelijk (voor kinderen met een beperking) werden aangemerkt terwijl in andere stadsdelen mooie inclusieve – voor alle kinderen toegankelijke – speeltuinen bestaan. “In een stadsdeel waar zo veel kinderen wonen leek het mij goed om het stadsdeelbestuur te vragen of er mogelijkheden zijn om ook een dergelijke speeltuin in ons stadsdeel te realiseren.”

In onze stad zijn wel 1700 speelplekken in de openbare ruimte. Toegankelijkheid staat daarbij hoog in het vaandel. Toch zijn er maar weinig speeltuinen die compleet toegankelijk en geschikt zijn voor kinderen met een beperking en zijn er maar 65 plekken met een enkel speeltoestel geschikt voor kinderen met een beperking (in de meeste gevallen een vogelnestschommel) in Amsterdam.

Elk kind wil meedoen

In Amsterdam Zuid wonen veel kinderen en gemiddeld 3,5% van de kinderen groeit op met een beperking. Opgroeien met een beperking is niet makkelijk. Veel kinderen met een handicap spelen alleen. Ze hebben nauwelijks vriendjes en veel speelplekken zijn voor hen ontoegankelijk (Bron: Stichting het Gehandicapte Kind). Het is van groot belang dat kinderen met een handicap zo veel mogelijk in de samenleving mee doen. Bijvoorbeeld doordat zij gewoon kunnen meespelen in een speeltuin in de buurt. D66 vindt het belangrijk dat kinderen samen buiten kunnen spelen en heeft het stadsdeelbestuur gevraagd hier meer aandacht aan te geven. In september van 2022 kwam D66 dan ook  met een ongevraagd advies om een inclusieve speeltuin te realiseren in stadsdeel Zuid. Dit advies werd gesteund door de voltallige Stadsdeelcommissie.

Eefje van Kessel: “Buiten spelen is belangrijk voor kinderen, ook voor kinderen met een beperking. Voor ouders en begeleiders is het echter lastig om een plek te vinden waar ze hun kind onbezorgd kunnen laten spelen. Daarom is het belangrijk dat meer speeltuinen zo ingericht worden dat kinderen met en zonder beperking er fijn samen kunnen spelen.”

Verbeteringen doorgevoerd

Het stadsdeelbestuur ging met het advies aan de slag en kwam met de toezegging om voortaan nog meer te letten op toegankelijkheid bij het aanleggen van nieuwe en het opknappen van bestaande speeltuinen. Ook is direct het inzicht in speelplekken die wel toegankelijk zijn voor kinderen verbeterd. Op de kaart Toegankelijke speelvoorzieningen staan nu alle acht toegankelijke speelplekken in stadsdeel Zuid goed weergegeven en we verwachten dat daar nog een flink aantal bijkomt de komende jaren.

Help mee

Uiteraard blijft D66 de voortgang monitoren, want ieder kind, ongeacht achtergrond of beperking, moet gelijke kansen krijgen in onze stad, óók op het gebied van spelen. Ervaart uw kind beperkingen bij het spelen in Amsterdam Zuid? Neem contact op met Eefje van Kessel en wij kijken wat D66 voor u kan doen.